Προσαρμογέας τοποθέτησης LA-EA2/LA-EA4

Εάν χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα τοποθέτησης LA-EA2 ή LA-EA4 (πωλούνται ξεχωριστά), διατίθενται οι ακόλουθες λειτουργίες.

Αυτόματη εστίαση:
Διαθέσιμο

Σύστημα AF:
Εντοπισμός φάσης AΕ, που ελέγχεται από τον ειδικό αισθητήρα AΕ εντός του Προσαρμογέα στηρίγματος

Επιλογή ΑΕ/ΧΕ:

Φακοί που δεν υποστηρίζουν άμεση χειροκίνητη εστίαση (με διακόπτη λειτουργίας εστίασης): Μπορεί να αλλάξει χρησιμοποιώντας τον διακόπτη λειτουργίας εστίασης στον φακό.

Φακοί που υποστηρίζουν άμεση χειροκίνητη εστίαση (με διακόπτη λειτουργίας εστίασης): Μπορεί να αλλάξει χρησιμοποιώντας τον διακόπτη λειτουργίας εστίασης στον φακό. Όταν ο διακόπτης λειτουργίας εστίασης στο φακό έχει ρυθμιστεί σε ΑΕ, μπορείτε να αλλάξετε τη μέθοδο εστίασης χειριζόμενοι τη φωτογραφική μηχανή.

Άλλοι φακοί (χωρίς τον διακόπτης λειτουργίας εστίασης): Μπορεί να αλλάξει με χειρισμό της φωτογραφικής μηχανής.

Λειτουργία εστίασης:

LA-EA2: Αυτόματη εστίαση μίας λήψης/Συνεχής αυτόματη εστίασηάμεση χειροκίνητη εστίαση*

LA-EA4: Αυτόματη εστίαση μίας λήψης/Συνεχής αυτόματη εστίασηΑυτόματη εστίαση/άμεση χειροκίνητη εστίαση*

*Διατίθεται μόνο όταν χρησιμοποιούνται φακοί που υποστηρίζουν την Άμεση χειροκίνητη εστίαση.

  • Ακόμα κι αν το [Priority Set in AF-S] έχει ρυθμιστεί σε [Balanced Emphasis], θα αλλάξει προσωρινά σε [AF].
  • Ακόμα κι αν το [Priority Set in AF-C] έχει ρυθμιστεί σε [Balanced Emphasis], θα αλλάξει προσωρινά σε [Release].

Διαθέσιμη περιοχή εστίασης:

Wide/Center/Flexible Spot/Tracking

SteadyShot:
Στο σώμα