Αποστολή σε λειτουργία Smartphone: Send to Smartphone

Μπορείτε να μεταφέρετε στατικές εικόνες, ταινίες XAVC S, ταινίες αργής κίνησης ή ταινίες γρήγορης κίνησης σε ένα smartphone και να τις προβάλλετε. Η εφαρμογή Imaging Edge Mobile πρέπει να είναι εγκαταστημένη στο smartphone σας.

 1. MENU > (Network) > [Send to Smartphone Func.] > [Send to Smartphone] > επιθυμητή ρύθμιση.
  • Αν πατήσετε το κουμπί (Send to Smartphone) κατά τη λειτουργία αναπαραγωγής, θα εμφανιστεί η οθόνη ρύθμισης για το [Send to Smartphone].
 2. Αν το προϊόν είναι έτοιμο για τη μεταφορά, εμφανίζεται η οθόνη πληροφοριών στο προϊόν. Συνδέστε το smartphone και το προϊόν χρησιμοποιώντας αυτές τις πληροφορίες.
  • Η μέθοδος ρύθμισης για τη σύνδεση του smartphone με το προϊόν διαφέρει, ανάλογα με το smartphone.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

Επιλογή στη συσκευή:
Επιλέγει μια εικόνα στο προϊόν που θα μεταφερθεί στο smartphone.

(1) Επιλέξτε μεταξύ [This Image], [All with this date] ή [Multiple Images].

 • Οι επιλογές που εμφανίζονται μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον επιλεγμένο τρόπο προβολής στην κάμερα.

(2) Αν επιλέξετε τη λειτουργία [Multiple Images], επιλέξτε τις εικόνες που θέλετε χρησιμοποιώντας το στον τροχό ελέγχου, και μετά πατήστε MENU > [Enter].

Επιλογή στο smartphone:
Εμφανίζει στο smartphone όλες τις εικόνες που έχουν εγγραφεί στην κάρτα μνήμης του προϊόντος.

Σημείωση

 • Μπορείτε να μεταφέρετε μόνο εικόνες που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα μνήμης της κάμερας.
 • Μπορείτε να επιλέξετε ένα μέγεθος εικόνας για να αποσταλεί στο smartphone μεταξύ των επιλογών [Original], [2M] ή [VGA].
  Για να αλλάξετε το μέγεθος εικόνας, ανατρέξτε στα ακόλουθα βήματα.
  • Για Android smartphone
   Εκκινήστε το Imaging Edge Mobile και αλλάξτε το μέγεθος εικόνας από το [Settings] > [Copy Image Size].
  • Για iPhone/iPad
   Εκκινήστε το Imaging Edge Mobile στο μενού ρυθμίσεων και αλλάξτε το μέγεθος εικόνας από το [Copy Image Size].
 • Οι εικόνες RAW μετατρέπονται σε μορφή JPEG όταν αποστέλλονται.
 • Δεν μπορείτε να στείλετε ταινίες με μορφή AVCHD.
 • Ανάλογα με το smartphone, η ταινία που θα μεταφερθεί μπορεί να μην αναπαράγεται σωστά. Παραδείγματος χάρη, μπορεί η ταινία να μην αναπαράγεται ομαλά, ή μπορεί να μην έχει ήχο.
 • Ανάλογα με τη μορφή της στατικής εικόνας, της ταινίας, της ταινίας αργής κίνησης ή της ταινίας γρήγορης κίνησης, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή σε smartphone.
 • Το προϊόν αυτό μοιράζεται τις πληροφορίες σύνδεσης για το [Send to Smartphone] με συσκευή που έχει άδεια σύνδεσης. Εάν θέλετε να αλλάξετε τη συσκευή που επιτρέπεται να συνδεθεί στο προϊόν, επαναφέρετε τις πληροφορίες σύνδεσης ακολουθώντας τα εξής βήματα. MENU > (Network) > [Wi-Fi Settings] > [SSID/PW Reset]. Αφού επαναφέρετε τις πληροφορίες σύνδεσης, πρέπει να καταχωρήσετε ξανά το smartphone.
 • Όταν το [Airplane Mode] είναι ρυθμισμένο στο [On], δεν μπορείτε να συνδέσετε αυτό το προϊόν με το smartphone. Θέστε το [Airplane Mode] στο [Off].
 • Ενώ μεταφέρετε πολλές εικόνες ή μεγάλες σε διάρκεια εικόνες, σας συστήνουμε να τροφοδοτείτε τη φωτογραφική με ρεύμα από επιτοίχια πρίζα, με τη χρήση του προσαρμογέα τροφοδοτικού (παρέχεται).