Δημιουργία δίσκων DVD (δίσκοι εγγραφής AVCHD) από ταινίες με ποιότητα εικόνας υψηλής ανάλυσης

Μπορείτε να δημιουργήσετε δίσκους DVD (δίσκους εγγραφής AVCHD) που μπορούν να αναπαραχθούν σε συσκευές αναπαραγωγής συμβατές με AVCHD (όπως οι συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray Disc της Sony ή το PlayStation 4, κ.λπ.).

A. Δημιουργία δίσκου με χρήση υπολογιστή

Με έναν υπολογιστή Windows, μπορείτε να αντιγράψετε ταινίες που έχετε εισαγάγει στον υπολογιστή και να δημιουργήσετε δίσκους DVD (δίσκους εγγραφής AVCHD) χρησιμοποιώντας το PlayMemories Home.
Ο υπολογιστής σας πρέπει να έχει δυνατότητα δημιουργίας δίσκων DVD (δίσκων εγγραφής AVCHD).
Την πρώτη φορά που δημιουργείτε έναν δίσκο DVD, συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB. Το απαραίτητο λογισμικό προστίθεται αυτόματα στον υπολογιστή σας. (Απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο.)

Για λεπτομέρειες σχετικά τη δημιουργία ενός δίσκου με το PlayMemories Home, ανατρέξτε στον οδηγό βοήθειας του PlayMemories Home.

B. Δημιουργία δίσκου με άλλη συσκευή εκτός υπολογιστή

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε δίσκους DVD (δίσκους εγγραφής AVCHD) χρησιμοποιώντας μια συσκευή εγγραφής Blu-ray κ.λπ.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της συσκευής.

Σημείωση

  • Κατά τη δημιουργία δίσκων DVD (δίσκων εγγραφής AVCHD) χρησιμοποιώντας το PlayMemories Home από ταινίες που έχουν εγγραφεί σε μορφή XAVC S, η ποιότητα εικόνας μετατρέπεται σε 1920?1080 (60i/50i). Δεν είναι δυνατή η δημιουργία δίσκων με την αρχική ποιότητα εικόνας.
    Για να εγγράψετε ταινίες με την αρχική ποιότητα εικόνας, αντιγράψτε τις ταινίες σε έναν υπολογιστή ή σε ένα εξωτερικό μέσο.
  • Κατά τη δημιουργία δίσκων εγγραφής AVCHD με χρήση του PlayMemories Home από ταινίες που έχουν εγγραφεί σε φορμά AVCHD με το [Record Setting] ρυθμισμένο σε [60i 24M(FX) ]/[50i 24M(FX) ], η ποιότητα εικόνας μετατρέπεται και δεν μπορείτε να δημιουργήσετε δίσκους με την αρχική ποιότητα εικόνας. Η μετατροπή αυτή μπορεί να διαρκέσει αρκετή ώρα. Για να εγγράψετε ταινίες με την αρχική ποιότητα εικόνας, χρησιμοποιήστε έναν δίσκο Blu-Ray.