Εισαγωγή/αφαίρεση πακέτου μπαταριών

  1. Ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας/κάρτας μνήμης.

  2. Εισαγάγετε το πακέτο μπαταριών ενώ πατάτε το μοχλό κλειδώματος (A) με την άκρη της μπαταρίας, μέχρι να κουμπώσει η μπαταρία στη θέση της.

  3. Κλείστε το κάλυμμα.

Για αφαίρεση του πακέτου μπαταριών

Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία πρόσβασης είναι σβηστή και απενεργοποιήστε την κάμερα. Έπειτα, σύρετε το μοχλό ασφάλισης (A) και αφαιρέστε το πακέτο μπαταριών. Προσέξτε να μην σας πέσει κάτω το πακέτο μπαταριών.