Αντιστοίχιση λειτουργιών που χρησιμοποιούνται συχνά σε κουμπιά (Προσαρμοσμένο πλήκτρο)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία προσαρμοσμένου κλειδιού για να αντιστοιχίσετε τις λειτουργίες που χρησιμοποιείτε πιο συχνά σε πλήκτρα που μπορείτε να λειτουργήσετε με ευκολία. Αυτό σας επιτρέπει να παρακάμψετε τη διαδικασία επιλογής στοιχείων από το MENU, ώστε να μπορείτε να ανακαλείτε τις λειτουργίες γρηγορότερα. Μπορείτε επίσης να αντιστοιχίσετε [Not set] στα πλήκτρα εύκολης λειτουργίας για να αποτρέψετε τυχαίους χειρισμούς.


Μπορείτε να αναθέτετε ξεχωριστά λειτουργίες σε προσαρμοσμένα πλήκτρα: λειτουργία λήψης ακίνητων εικόνων ( Custom Key), λειτουργία λήψης ταινιών ( Custom Key) και λειτουργία αναπαραγωγής ( Custom Key).

 • Οι λειτουργίες που αντιστοιχούνται διαφέρουν ανάλογα με τα πλήκτρα.


Μπορείτε να αντιστοιχίσετε λειτουργίες στα ακόλουθα πλήκτρα.

 1. Προσαρμ. κουμπί 1
 2. Προσαρμ. κουμπί 2
 3. Προσαρμ. κουμπί 3
 4. Κουμπί AF/MF/Κουμπί AEL
 5. Πλήκτρο Fn/
 6. Κεντρικό κουμπί/Αριστερό κουμπί/Δεξί κουμπί/Κάτω κουμπί
 7. Προσαρμ. κουμπί 4


Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες που μπορούν να αντιστοιχιστούν σε προσαρμοσμένα πλήκτρα, ανατρέξτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL:

https://support.d-imaging.sony.co.jp/support/tutorial/ilc/l/ilce-6600/custom.php

Συμβουλή

 • Μπορείτε να ανακαλείτε λειτουργίες πιο γρήγορα χρησιμοποιώντας το μενού λειτουργίας για κάθε μεμονωμένη ρύθμιση άμεσα με το κουμπί Fn, μαζί με τα προσαρμοσμένα πλήκτρα. Ενημερωθείτε για τις σχετικές λειτουργίες στο «Σχετικό θέμα» στο τέλος της σελίδας.

Με τη ακόλουθη διαδικασία αντιστοιχίζεται η λειτουργία [Eye AF] στο κουμπί AEL (A).

 1. MENU > (Ρυθμίσεις φωτογραφικής μηχανής 2) > [Custom Key].
  • Αν θέλετε να αντιστοιχίσετε μια λειτουργία προς ανάκληση κατά τη λήψη ταινιών, επιλέξτε το [Custom Key]. Αν θέλετε να αντιστοιχίσετε μια λειτουργία προς ανάκληση κατά την αναπαραγωγή εικόνων, επιλέξτε την [Custom Key].
 2. Μετακινηθείτε στην οθόνη [Rear1] χρησιμοποιώντας την αριστερή/δεξιά πλευρά του τροχού ελέγχου. Μετά, επιλέξτε [AEL Button] και πατήστε στο κέντρο του τροχού ελέγχου.
 3. Πατήστε την αριστερή/δεξιά πλευρά του τροχού ελέγχου μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη [Eye AF]. Επιλέξτε το [Eye AF] και έπειτα πατήστε στο κέντρο.
  • Αν πατήσετε το κουμπί AEL στην λειτουργία λήψης στατικής εικόνας και εντοπιστούν τα μάτια, το [Eye AF] θα ενεργοποιηθεί και η φωτογραφική μηχανή θα εστιάσει στα μάτια. Τραβήξτε εικόνες ενώ κρατάτε πατημένο το κουμπί AEL.

Σημείωση

 • Μπορείτε επίσης να αντιστοιχίσετε λειτουργίες λήψης στο κουμπί διατήρησης εστίασης του φακού. Ωστόσο, κάποιοι φακοί δεν διαθέτουν κουμπί διατήρησης της εστίασης.
 • Αν αντιστοιχίσετε την [Follow Custom ()] σε ένα προσαρμοσμένο πλήκτρο χρησιμοποιώντας το [Custom Key], αλλά η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη στη λειτουργία λήψης ταινίας, όπως η [Ποιότητα JPEG ] ή η [Λειτουργία φλας], η λειτουργία δεν θα ανακληθεί όταν θα πατήσετε το πλήκτρο στη λειτουργία λήψης ταινίας.
 • Αν αντιστοιχίσετε την [Follow Custom (/)] σε ένα προσαρμοσμένο πλήκτρο χρησιμοποιώντας το [Custom Key], η φωτογραφική μηχανή θα αλλάξει στην λειτουργία λήψης και η ανατεθειμένη λειτουργία θα ανακληθεί όταν θα πατήσετε το πλήκτρο στην λειτουργία αναπαραγωγής.