Ρύθμιση εγγραφής (ταινία)

Επιλέγει το ρυθμό καρέ και το ρυθμό μετάδοσης bit για την εγγραφή ταινίας.

 1. MENU > (Camera Settings2) > [Record Setting] > επιθυμητή ρύθμιση.
  • Όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός ροής δεδομένων τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα εικόνας.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

Όταν το [Φορμά αρχείου] έχει τεθεί στο [XAVC S 4K]

Ρύθμιση εγγραφής Ρυθμός μετάδοσης bit Περιγραφή
30p 100M/25p 100M Κατά προσέγγιση 100 Mbps Εγγραφή ταινιών με ανάλυση 3840?2160 (30p/25p).
30p 60M/25p 60M Κατά προσέγγιση 60 Mbps Εγγραφή ταινιών με ανάλυση 3840?2160 (30p/25p).
24p 100M * Κατά προσέγγιση 100 Mbps Εγγραφή ταινιών με ανάλυση 3840?2160 (24p).
24p 60M * Κατά προσέγγιση 60 Mbps Εγγραφή ταινιών με ανάλυση 3840?2160 (24p).

*Μόνο όταν η ρύθμιση η [NTSC/PAL Selector] έχει οριστεί σε NTSC

Όταν η [File Format] έχει οριστεί σε [XAVC S HD]

Ρύθμιση εγγραφής Ρυθμός μετάδοσης bit Περιγραφή
60p 50M /50p 50M Κατά προσέγγιση 50 Mbps Εγγραφή ταινιών με ανάλυση 1920?1080 (60p/50p).
60p 25M /50p 25M Κατά προσέγγιση 25 Mbps Εγγραφή ταινιών με ανάλυση 1920?1080 (60p/50p).
30p 50M /25p 50M Κατά προσέγγιση 50 Mbps Εγγραφή ταινιών με ανάλυση 1920?1080 (30p/25p).
30p 16M /25p 16M Κατά προσέγγιση 16 Mbps Εγγραφή ταινιών με ανάλυση 1920?1080 (30p/25p).
24p 50M * Κατά προσέγγιση 50 Mbps Εγγραφή ταινιών με ανάλυση 1920?1080 (24p).
120p 100M/100p 100M Κατά προσέγγιση 100 Mbps Εγγραφή ταινιών με ανάλυση 1920?1080 (120p/100p). Μπορείτε να εγγράψετε ταινίες σε 120 fps ή 100 fps.
 • Μπορείτε να δημιουργήσετε ομαλότερες ταινίες σε αργή κίνηση χρησιμοποιώντας συμβατές συσκευές επεξεργασίας.
120p 60M/100p 60M Κατά προσέγγιση 60 Mbps Εγγραφή ταινιών με ανάλυση 1920?1080 (120p/100p). Μπορείτε να εγγράψετε ταινίες σε 120 fps ή 100 fps.
 • Μπορείτε να δημιουργήσετε ομαλότερες ταινίες σε αργή κίνηση χρησιμοποιώντας συμβατές συσκευές επεξεργασίας.

*Μόνο όταν η ρύθμιση η [NTSC/PAL Selector] έχει οριστεί σε NTSC

Όταν η [File Format] έχει οριστεί σε [AVCHD]

Ρύθμιση εγγραφής Ρυθμός μετάδοσης bit Περιγραφή
60i 24M(FX) /50i 24M(FX) Μέγιστο 24 Mbps Εγγραφή ταινιών με ανάλυση 1920?1080 (60i/50i).
60i 17M(FH) /50i 17M(FH) Περίπου 17 Mbps κατά μέσο όρο Εγγραφή ταινιών με ανάλυση 1920?1080 (60i/50i).

Σημείωση

 • Για τη δημιουργία ενός δίσκου εγγραφής AVCHD από ταινίες καταγεγραμμένες με την επιλογή [60i 24M(FX) ]/[50i 24M(FX) ] στο [Record Setting] απαιτείται πολλή ώρα λόγω της μετατροπής της ποιότητας εικόνας των ταινιών. Αν θέλετε να αποθηκεύσετε ταινίες χωρίς να τις μετατρέψετε, χρησιμοποιήστε ένα Blu-ray Disc.
 • Οι τιμές [120p]/[100p] δεν μπορούν να επιλεγούν για τις ακόλουθες ρυθμίσεις.
  • [Ευφυές αυτόματο]
  • [Επιλογή σκηνικού]
 • Η γωνία προβολής θα είναι μικρότερη στις ακόλουθες συνθήκες:
  • Όταν η [File Format] έχει οριστεί σε [XAVC S HD] και η [Record Setting] έχει οριστεί σε [120p]/[100p]
  • Όταν το [File Format] έχει ρυθμιστεί σε [XAVC S 4K] και το [Record Setting] έχει ρυθμιστεί σε [30p]
  • Κατά τις λήψεις αργής κίνησης/γρήγορης κίνησης