Εμφ. περιοχ. συνεχόμενης AF

Μπορείτε να ορίσετε εάν θα εμφανίζεται η περιοχή εστίασης όταν η [Focus Area] έχει ρυθμιστεί σε [Wide] ή [Zone], στη λειτουργία [Continuous AF].

  1. MENU > (Camera Settings1) > [Disp. cont. AF area] > επιθυμητή ρύθμιση.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

On:
Εμφανίζει την περιοχή εστίασης.
Off:
Δεν εμφανίζει την περιοχή εστίασης.

Σημείωση

  • Όταν η [Focus Area] έχει ρυθμιστεί σε ένα από τα ακόλουθα, τα πλαίσια εστίασης σε αυτήν την περιοχή γίνονται πράσινα:
    • [Center]
    • [Flexible Spot]
    • [Expand Flexible Spot]