Informácie o indikátoroch

Rôzne stavy slúchadiel/nabíjacieho puzdra môžete skontrolovať podľa indikátora na nabíjacom puzdre.

: Rozsvieti sa nazeleno/ : Rozsvieti sa na oranžovo/ : Rozsvieti sa namodro/-: Zhasne

Indikátor ostávajúcej úrovne nabitia batérie

Keď sú obe slúchadlá odložené v nabíjacom puzdre: Zobrazí zostávajúcu úroveň nabitia batérie slúchadla s menšou zostávajúcou úrovňou nabitia batérie spomedzi ľavého a pravého slúchadla.

Keď je v nabíjacom puzdre odložené len ľavé alebo pravé slúchadlo: Zobrazí zostávajúcu úroveň nabitia batérie slúchadla uloženého v nabíjacom puzdre.

Keď sú obe slúchadlá z nabíjacieho puzdra vybraté: Zobrazí zostávajúcu úroveň nabitia batérie nabíjacieho puzdra.


Po otvorení alebo zavretí veka nabíjacieho puzdra alebo po vybratí kábla USB Type–C po dokončení nabíjania sa indikátor rozsvieti v závislosti od zostávajúcej úrovne nabitia batérie tak, ako je uvedené nižšie.

 • Keď sú slúchadlá odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel je najmenej 95 %/keď slúchadlá nie sú odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie nabíjacieho puzdra je najmenej 31 %
  - - - - - - - (rozsvieti sa nazeleno na približne 6 sekúnd)
 • Keď sú slúchadlá odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel je medzi 94 % a 1 %/keď slúchadlá nie sú odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie nabíjacieho puzdra je medzi 30 % a 1 %
  - - - - - - - (rozsvieti sa na oranžovo na približne 6 sekúnd)
 • Keď sú slúchadlá odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel je menej ako 1 %/keď slúchadlá nie sú odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie nabíjacieho puzdra je menej ako 1 %
  - - - - - - - (vypne sa)

Po vybratí slúchadiel z nabíjacieho puzdra alebo po vložení slúchadiel do nabíjacieho puzdra sa indikátor rozsvieti v závislosti od zostávajúcej úrovne nabitia batérie tak, ako je uvedené nižšie.

 • Keď sú slúchadlá odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel je najmenej 95 %/keď slúchadlá nie sú odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie nabíjacieho puzdra je najmenej 31 %
  - - - - - - - (rozsvieti sa nazeleno na približne 3 sekundy)
 • Keď sú slúchadlá odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel je medzi 94 % a 1 %/keď slúchadlá nie sú odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie nabíjacieho puzdra je medzi 30 % a 1 %
  - - - - - - - (rozsvieti sa na oranžovo na približne 3 sekundy)
 • Keď sú slúchadlá odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel je menej ako 1 %/keď slúchadlá nie sú odložené v nabíjacom puzdre a zostávajúca úroveň nabitia batérie nabíjacieho puzdra je menej ako 1 %
  - - - - - - - (vypne sa)

Stav nabíjania

 • Počas nabíjania slúchadiel/počas nabíjania nabíjacieho puzdra
  (rozsvieti sa na oranžovo)
 • Keď je batéria plne nabitá, keď sa začne nabíjanie slúchadiel/nabíjacieho puzdra
  - - - - - (rozsvieti sa na oranžovo na približne 1 minútu a následne sa vypne)
 • Keď je batéria plne nabitá a nabíjanie je dokončené
  - - - - - - - (vypne sa)
 • Keď sa počas nabíjania otvorí alebo zavrie veko nabíjacieho puzdra/Po vložení slúchadiel do nabíjacieho puzdra alebo po ich vybratí z nabíjacieho puzdra
  - - - - - - (vypne sa na približne 0,5 sekundy a potom sa rozsvieti na oranžovo)
 • Abnormálna teplota
  - - - - - - - - - - - - - - - (opakovane bliká dvakrát oranžovou farbou)
 • Neobvyklé nabíjanie
  - - - - - - - - - - (opakovane bliká pomaly oranžovou farbou)
 • Neobvyklá kombinácia ľavého a pravého slúchadla
  - - - - - - - - - - - - (opakovane 3-krát bliká na oranžovo)

Stav pripojenia Bluetooth

 • Režim párovania
  - - - - - - - - - - - - - - (opakovane pomaly bliká dvakrát modrou farbou)
 • Proces pripojenia sa skončil
  (približne 5 sekúnd opakovane pomaly bliká namodro)

Ostatné

Rada

 • Keď sú slúchadlá nasadené, môžete pomocou hlasových pokynov kontrolovať rôzne stavy slúchadiel.