Prepínanie zvuku medzi viacerými zariadeniami pomocou funkcie „prepínač zvuku

Funkcia „prepínač zvuku“ je funkcia Google, ktorá prepína zvuk medzi zariadeniami Android.

Slúchadlá, ktoré podporujú funkciu „prepínač zvuku“ sa môžu pripájať k viacerým zariadeniam. Keď používate slúchadlá na zariadeniach so zapnutou funkciou „prepínač zvuku“, zvuk z vašich slúchadiel sa bude plynulo prepínať medzi zariadeniami. Pri prepnutí zvuku vás zariadenie informuje.

Kompatibilné smartfóny

Android 8.0 alebo novší


Podrobné informácie o funkcii „prepínač zvuku“ nájdete na nasledujúcej adrese URL.

https://support.google.com/android/?p=switch_audio

Ak chcete používať funkciu „prepínač zvuku“, musíte sa k svojím slúchadlám a zariadeniu pripojiť prostredníctvom funkcie Google Fast Pair.

Podrobné informácie o funkcii Google Fast Pair nájdete na nasledujúcej adrese URL.

https://support.google.com/android/answer/9417604

Poznámka

  • Technické údaje funkcie „prepínač zvuku“ sa môžu bez oznámenia zmeniť.