Čas nabíjania je príliš dlhý.

  • Pri nabíjaní pomocou počítača skontrolujte, či je nabíjacie puzdro pripojené k počítaču priamo, nie prostredníctvom rozbočovača USB. Problém môžete vyriešiť tak, že reštartujete počítač a pokúsite sa pripojenie USB zopakovať.
  • Skontrolujte, či používate dodaný kábel portu USB Type–C.
  • V závislosti od nastavení funkcií slúchadiel a podmienok používania sa môže rýchlosť spotreby energie nabíjateľnej batérie medzi ľavým a pravým slúchadlom líšiť.
    V dôsledku toho sa môže čas nabíjania nabíjateľných batérií ľavého a pravého slúchadla líšiť, avšak nejde o poruchu.
  • Odporúčame nabíjať na mieste s okolitou teplotou v rozsahu 15 °C až 35 °C. Nabíjanie pri teplote mimo tohto rozsahu nemusí byť účinné.
  • Keď používate komerčne dostupný sieťový adaptér USB, použite taký, ktorý dokáže dodávať prúd 0,5 A (500 mA) alebo viac.