Ukončenie pripojenia Bluetooth (po skončení používania)

  1. Zrušte pripojenie Bluetooth obsluhou zariadenia Bluetooth.

    Keď máte nasadené slúchadlá, budete počuť zvuk upozornenia z oboch slúchadiel naraz (alebo zo slúchadla, ktoré máte nasadené).

  2. Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra.

    Slúchadlá sa vypnú.

Rada

  • Keď sa dokončí prehrávanie hudby, pripojenie Bluetooth sa v závislosti od zariadenia Bluetooth môže ukončiť automaticky.