Pripojenie Bluetooth sa nedá vytvoriť.

 • Skontrolujte, či sú slúchadlá zapnuté.
 • Skontrolujte, či je zapnuté zariadenie Bluetooth aj funkcia Bluetooth.
 • Ak sa slúchadlá automaticky pripoja k naposledy pripojenému zariadeniu Bluetooth, môže sa stať, že sa nebudú dať pripojiť k iným zariadeniam prostredníctvom pripojenia Bluetooth. V takom prípade ukončite pripojenie Bluetooth pomocou naposledy pripojeného zariadenia Bluetooth.
 • Skontrolujte, či zariadenie Bluetooth nie je v režime spánku. Ak je zariadenie v režime spánku, zrušte režim spánku.
 • Skontrolujte, či nedošlo k prerušeniu pripojenia Bluetooth. V prípade zrušenia znova vytvorte pripojenie Bluetooth.
 • Ak sa odstránili informácie o párovaní slúchadiel zo zariadenia Bluetooth, slúchadlá a zariadenie spárujte znova.
 • Nabite nabíjacie puzdro.
 • Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte kryt nabíjacieho puzdra.
  Niektoré problémy možno vyriešiť vložením slúchadiel do nabíjacieho puzdra.
 • Resetujte slúchadlá.
 • Slúchadlá zapnite a znova ich spárujte so zariadením.