Nízka kvalita zvuku

  • Ak slúchadlá nemáte v ušiach nasadené správne, funkcie ovládané ťuknutím alebo detekcia reči v režime Speak-to-Chat nemusia fungovať správne, prípadne nemusíte dosiahnuť správnu kvalitu zvuku alebo kvalitu hovoru. Ak časť slúchadla so zvukovým výstupom nie je správne orientovaná smerom k ušnému kanáliku, kvalita zvuku môže byť horšia alebo môže dôjsť k nesúladu v lokalizácii ľavého a pravého zvuku.
    V tom prípade skontrolujte, či máte slúchadlá nasadené v ušiach správne.
  • Znížte hlasitosť pripojeného zariadenia, ak je veľmi vysoká.
  • Prepnite pripojenie Bluetooth na A2DP pomocou pripojeného zariadenia vo chvíli, keď sú slúchadlá a vysielajúce zariadenie Bluetooth pripojené cez pripojenie HFP alebo HSP Bluetooth.
  • Ak pripojíte slúchadlá k už pripojenému zariadeniu Bluetooth, po zapnutí slúchadiel sa môže vytvoriť iba pripojenie Bluetooth typu HFP/HSP. Použite pripojené zariadenie na vytvorenie pripojenia A2DP Bluetooth.
  • Keď prostredníctvom slúchadiel počúvate hudbu z počítača, kvalita zvuku môže byť počas prvých niekoľkých sekúnd po nadviazaní pripojenia znížená (napríklad ťažko počuť hlas speváka atď.). Je to spôsobené technickými špecifikáciami počítača (priorita na stabilitu pripojenia na začiatku prenosu a následne o niekoľko sekúnd neskôr prepne a prioritnou sa stane kvalita zvuku) a nejde o poruchu funkcie slúchadiel.
    Ak sa kvalita zvuku po niekoľkých sekundách nezlepší, pomocou počítača vytvorte pripojenie A2DP. Informácie o ovládaní počítača nájdete v návode na používanie dodanom s počítačom.