Rozhovor s niekým počas nosenia slúchadiel ( Speak-to-Chat )

Ak je vopred povolená funkcia Speak-to-Chat, automaticky, keď s niekým hovoríte, spustí sa režim Speak-to-Chat.

Slúchadlá pozastavia alebo stlmia prehrávanú hudbu.

Ak slúchadlá nedetegujú na určitý čas hlas používateľa, režim Speak-to-Chat sa automaticky vypne.

Ak chcete režim vypnúť skôr, dvakrát alebo trikrát rýchlo ťuknite na ľavé alebo pravé slúchadlo alebo na oblasť v okolí vášho ucha (pri intervale približne 0,2 sekundy).

Aktivovať Speak-to-Chat

Ak chcete aktivovať režim Speak-to-Chat, funkcia Speak-to-Chat musí byť vopred aktivovaná.

Vo výrobných nastaveniach je režim Speak-to-Chat deaktivovaný. Ak chcete režim aktivovať, zmeňte nastavenia prostredníctvom aplikácie „Sony | Headphones Connect“.

Ak chcete režim Speak-to-Chat deaktivovať

Ak chcete režim deaktivovať, zmeňte nastavenia prostredníctvom aplikácie „Sony | Headphones Connect“.

Video s pokynmi

Pozrite si video a zistite, ako používať režim Speak-to-Chat.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0035/h_zz/

Rada

 • Režim Speak-to-Chat sa ukončí aj v nasledujúcich prípadoch.
  • Pri zložení oboch slúchadiel, keď je funkcia automatického vypnutia detekciou nosenia zapnutá
 • Keď používate aplikáciu „Sony | Headphones Connect“, okrem režimu prepínania zapnutia a vypnutia môžete zmeniť aj citlivosť automatickej detekcie zvuku a zmeniť čas do vypnutia režimu Speak-to-Chat. Vo výrobných nastaveniach je čas do vypnutia režimu nastavený na približne 15 sekúnd.

Poznámka

 • Režim Speak-to-Chat sa aktivuje, keď slúchadlá detegujú hlas používateľa slúchadiel, avšak v zriedkavých prípadoch sa môže aktivovať z dôvodu vibrácií, ktoré spôsobili zariadenia, ako napríklad elektrické zubné kefky, elektrické masážne zariadenia alebo elektrické holiace strojčeky, prípadne pri činnostiach, ako je čistenie zubov, kašeľ alebo húkanie. Ak sa režim Speak-to-Chat často náhodne aktivuje sám, nastavte režim Speak-to-Chat na možnosť „L Sensitivity“.
 • Prehrávanie hudby sa pozastaví, pričom režim Speak-to-Chat je aktívny iba pri pripojení Bluetooth .
 • Používané pripojené zariadenie alebo aplikácia na prehrávanie nemusí podporovať pozastavenie prehrávania hudby alebo videa, keď je zapnutý režim Speak-to-Chat, alebo obnovenie prehrávania, keď je režim Speak-to-Chat vypnutý.
 • Keď je funkcia pripojenia služby zapnutá a v uchu máte nasadené len ľavé slúchadlo, režim Speak-to-Chat sa neaktivuje, aj keď slúchadlá zaznamenajú hlas používateľa.
 • Ak je hlasitosť zvuku príliš vysoká, slúchadlá nemáte nasadené správne alebo hlasitosť hovoriaceho hlasu je nízka, je možné, že reč používateľa slúchadiel nebude zaznamenaná a režim Speak-to-Chat sa neaktivuje.
  V tom prípade je možné rozpoznávanie reči zlepšiť pomalším alebo hlasnejším rozprávaním, zaistením správnej pozície slúchadiel, stlmením hlasitosti prehrávanej hudby alebo nastavením režimu Speak-to-Chat na možnosť „H Sensitivity“.