Keď ste skončili s používaním slúchadiel

Po skončení používania slúchadiel ich nezabudnite uložiť do nabíjacieho puzdra.

Vložte ľavé slúchadlo (slúchadlo s hmatovým bodom) späť do ľavého otvoru nabíjacieho puzdra a pravé slúchadlo vložte späť do pravého otvoru nabíjacieho puzdra, vložte ich tak, aby ste počuli zacvaknutie a následne sa uistite, že sú obe slúchadlá zaistené v nabíjacom puzdre.

Zatvorte veko nabíjacieho puzdra.

Poznámka

  • Ak na nabíjacom porte zostane pot alebo voda, môže to ovplyvniť schopnosť nabíjania slúchadiel. Po použití z portu nabíjania okamžite utrite všetok pot alebo vodu. Ak sa nabíjací port slúchadiel alebo nabíjacie puzdro zašpinia, utrite ich suchou mäkkou handričkou.

Ak sa slúchadlá namočia

  1. Vodu, ktorá sa dostane do slúchadiel, vytrite mäkkou suchou handričkou.
  2. Otočte otvor zvukový výstup nadol a jemne po ňom približne 10-krát klepnite suchou handričkou a podobne, aby ste odstránili vodu, ktorá sa nazhromaždila vnútri.

  3. Otočte otvor mikrofónu nadol a jemne po ňom približne 10-krát klepnite suchou handričkou a podobne, aby ste odstránili vodu, ktorá sa nazhromaždila vnútri.

  4. Nechajte slúchadlá vyschnúť pri izbovej teplote.