Zapnutie slúchadiel

Ak sú slúchadlá vložené v nabíjacom puzdre

  1. Podržte nabíjacie puzdro v ruke a otvorte vekom stlačením tlačidla otvárania veka.

  2. Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra.

    Slúchadlá sa automaticky zapnú.

    Ak z nabíjacieho puzdra vyberiete iba jedno slúchadlo, zapne sa len to.

Ak slúchadlá nie sú vložené v nabíjacom puzdre

Ak si slúchadlá nenasadíte do uší približne do 15 minút od ich vybratia z nabíjacieho puzdra, automaticky sa vypnú. V tom prípade zapnite slúchadlá nasadením slúchadiel na uši. Slúchadlá sa zapnú tiež vtedy, keď sa vložia do nabíjacieho puzdra a potom sa z neho vytiahnu.

Pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“ môžete meniť nastavenie slúchadiel tak, aby sa nevypínali automaticky.

Keď sú slúchadlá zapnuté

Po vyňatí oboch slúchadiel z nabíjacieho puzdra sa vytvorí prepojenie medzi ľavým a pravým slúchadlom.

Slúchadlá sa dostanú pri prvom zapnutí po kúpe alebo hneď po inicializácii do režimu párovania Bluetooth.