Keď sa namočí slúchadlo alebo nabíjacie puzdro

Odolnosť slúchadiel voči vode

 • Nabíjacie puzdro nie je odolné voči vode.
 • Parametre odolnosti týchto slúchadiel voči vode sú v súlade so stupňom IPX4 v norme IEC 60529 „Stupne ochrany proti vniknutiu vody (kód IP)“, ktorý označuje stupeň ochrany proti vniknutiu vody. Slúchadlá nie je možné používať vo vode.
  V prípade nesprávneho používania slúchadiel sa môže do slúchadiel dostať voda a spôsobiť požiar, zásah elektrickým prúdom alebo poruchy. Dôsledne dodržiavajte nasledujúce upozornenia a slúchadlá používajte správne.
  IPX4: Chránené proti vode striekajúcej z ktoréhokoľvek smeru.
 • Vnútorná časť zvukových výstupov a vetracie otvory slúchadiel nie sú úplne vodotesné.
  Ak vo zvukových výstupoch alebo vetracích otvoroch slúchadiel zostanú kvapôčky vody, dočasne sa môžu vyskytnúť nasledujúce problémy, avšak nejde o poruchu.
  • Zvuky nie je počuť zreteľne.
  • Počuť nezvyčajné zvuky.
  • Počas telefonických hovorov nepočuť hlas zreteľne.

Tekutiny, ktorých sa týkajú technické údaje odolnosti voči vode slúchadiel

Vzťahuje sa na: sladkú vodu, vodu z vodovodu, pot
Nevzťahuje sa na: iné tekutiny ako tekutiny uvedené vyššie (napríklad: mydlová voda, voda s obsahom čistiaceho prostriedku, voda s obsahom prostriedkov na kúpanie, šampón, horúca voda z termálnych prameňov, horúca voda, voda z bazéna, morská voda atď.)

Odolnosť slúchadiel voči vode je založená na meraniach vykonaných spoločnosťou Sony za vyššie uvedených podmienok. Upozorňujeme, že na poruchy spôsobené ponorením do vody nesprávnym použitím zákazníkom sa záruka nevzťahuje.

V záujme ochrany slúchadiel a nabíjacieho puzdra pred poškodením

Starostlivo si prečítajte nasledujúce pokyny, aby ste zaistili správne používanie slúchadiel.

 • Do otvorov zvukových výstupov alebo mikrofónov slúchadiel nevstrekujte násilím vodu.
 • Nedovoľte, aby slúchadlá zostali v chladnom prostredí vlhké, pretože voda môže zamrznúť. Aby ste zabránili poruche, nezabudnite po použití vytrieť všetku vodu.
 • Slúchadlá nedávajte do vody a nepoužívajte ich na vlhkom mieste, napríklad v kúpeľni.
 • Zabráňte pádu slúchadiel a nevystavujte ich mechanickým otrasom. V opačnom prípade sa môžu slúchadlá zdeformovať alebo poškodiť, čo môže mať za následok zhoršenie odolnosti voči vode.
 • Ak sa slúchadlá namočia:
  1. Vodu, ktorá sa dostane do slúchadiel, vytrite mäkkou suchou handričkou.

  2. Otočte otvor zvukový výstup nadol a jemne po ňom približne 10-krát klepnite suchou handričkou a podobne, aby ste odstránili vodu, ktorá sa nazhromaždila vnútri.

  3. Otočte otvor mikrofónu nadol a jemne po ňom približne 10-krát klepnite suchou handričkou a podobne, aby ste odstránili vodu, ktorá sa nazhromaždila vnútri.

  4. Nechajte slúchadlá vyschnúť pri izbovej teplote.

 • Ak sa slúchadlá a nabíjacie puzdro nabíjajú, kým sú ešte mokré od potu a podobne, nabíjacie porty skorodujú. Pred nabíjaním akúkoľvek vlhkosť utrite mäkkou, suchou handričkou a nechajte uschnúť pri izbovej teplote.
  Na opravy v prípade neošetrenej poruchy sa nevzťahuje bezplatná záruka.

 • Ak sa nabíjací port slúchadiel alebo nabíjacie puzdro zašpinia, utrite ich suchou mäkkou handričkou.
 • Nohavice alebo košele neperte so slúchadlami vo vreckách.

 • Ak sú slúchadlá prasknuté alebo zdeformované, nepoužívajte ich v blízkosti vody alebo sa obráťte na najbližšieho predajcu Sony.