Výmena prvkov na podporu nasadenia

Pri kúpe sú na ľavej a pravej strane slúchadiel prvky na podporu nasadenia veľkosti M.

Ak máte pocit, že sa prvky na podporu nasadenia nehodia k vašim ušiam, vymeňte ich za inú veľkosť, aby na vašich ušiach sedeli lepšie. Veľkosť ľavého a pravého prvku na podporu nasadenia slúchadla môže byť rôzna.

Prvky na podporu nasadenia sú rovnaké pre ľavé aj pravé slúchadlo.

  1. Odpojte prvok na podporu nasadenia.

  2. Pripevnite prvok na podporu nasadenia.

    Obrázok znázorňujúci pripojenie prvku na podporu nasadenia vyrovnaním vyčnievajúcej časti slúchadiel s otvorovou časťou (A) prvku na podporu nasadenia

    A: Zarovnanie


    Zarovnajte vyčnievajúcu časť slúchadiel s otvorom prvku na podporu nasadenia a úplne prvok na podporu nasadenia zasuňte. Prvok na podporu nasadenia neupevňujte uvoľnene ani pod uhlom.

    Po pripojení prvku na podporu nasadenia skontrolujte, že sa medzi prvkom na podporu nasadenia a slúchadlom nenachádza voľný priestor.

Video s pokynmi

Pozrite si video a zistite, ako vymeniť prvky na podporu nasadenia slúchadiel a ako nosiť slúchadlá v ušiach.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0039/h_zz/