Používanie funkcie Quick Access

Quick Access je funkcia, ktorá vám umožňuje prehrávať obsah v príslušnej aplikácii jednoduchým ťuknutím na slúchadlá alebo na oblasť v okolí ucha.

 1. Otvorte aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ a nastavte na ľavom alebo pravom slúchadle funkciu Quick Access.

  Funkcie priradené ľavému a pravému slúchadlu môžete zmeniť pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.

  Podrobné informácie o aplikácii „Sony | Headphones Connect“ nájdete na nasledujúcej adrese URL.

  https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

 2. Používajte slúchadlo, ktorému ste priradili funkciu Quick Access.
  Ľavé Pravé
  Dvojité ťuknutie Quick Access 1 Quick Access 1
  Trojité ťuknutie Quick Access 2 Quick Access 2

Rada

 • Ak chcete používať funkciu Quick Access, musíte si nainštalovať príslušnú aplikáciu pre smartfóny a pripojiť sa na internet. Niektoré aplikácie od vás môžu vyžadovať prihlásenie.
 • Ak sa príslušná aplikácia nespustí ani v prípade, že používate slúchadlo, ktorému je priradená funkcia Quick Access, z oboch slúchadiel (alebo zo slúchadla, ktoré práve používate), zaznie hlasový oznam „App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device“ (Aplikácia priradená k funkcii Quick Access nie je na mobilnom zariadení spustená).