Inštalácia aplikácie „Sony | Headphones Connect

  1. Prevezmite aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ z obchodu Google Play alebo z obchodu App Store a nainštalujte ju do smartfónu.

    Podrobné informácie o aplikácii „Sony | Headphones Connect“ nájdete na nasledujúcej adrese URL.

    https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

  2. Po inštalácii aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ spustite.