Prijatie hovoru

Pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu podporujúceho profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) alebo HSP (Headset Profile) môžete telefonovať v režime hands-free prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

 • Ak smartfón alebo mobilný telefón podporuje profil HFP aj HSP, nastavte profil HFP.
 • Postupy ovládania sa môžu líšiť v závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu. Pozrite si návod na používanie dodaný so smartfónom alebo mobilným telefónom.
 • V závislosti od pripojeného zariadenia alebo používanej aplikácie funkcie nemusia správne fungovať ani v prípade, že sa ich budete snažiť ovládať pomocou slúchadla.

Tón zvonenia

Pri prijímaní prichádzajúceho hovoru cez slúchadlá bude znieť tón zvonenia.

V závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu zaznie jeden z nasledujúcich tónov zvonenia.

 • Tón zvonenia nastavený v slúchadlách
 • Tón zvonenia nastavený v smartfóne alebo mobilnom telefóne
 • Tón zvonenia pre pripojenie Bluetooth nastavený v smartfóne alebo mobilnom telefóne
 1. Najskôr pripojte slúchadlá k smartfónu alebo mobilnému telefónu pomocou rozhrania Bluetooth.
 2. Keď zaznie tón zvonenia, dvakrát rýchlo ťuknite na ľavé alebo pravé slúchadlo alebo na oblasť v okolí vášho ucha (pri intervale približne 0,2 sekundy) a prijmite hovor.

  Zo slúchadiel zaznie zvuk.

  Ak prijmete prichádzajúci hovor počas prehrávania hudby, prehrávanie hudby sa pozastaví a v slúchadlách zaznie tón zvonenia.

  Rozprávať môžete do mikrofónov slúchadiel.

  Obrázok znázorňujúci umiestnenia mikrofónov (A) na slúchadlách

  A: Mikrofóny (ľavý, pravý)

  Ak v slúchadlách nie je počuť žiaden tón zvonenia

  • Slúchadlá pravdepodobne nie sú pripojené k smartfónu alebo mobilnému telefónu pomocou profilu HFP alebo HSP. Skontrolujte stav pripojenia v smartfóne alebo mobilnom telefóne.
  • Ak sa prehrávanie hudby nepozastaví automaticky, pozastavte prehrávanie pomocou slúchadiel.
 3. Upravte hlasitosť pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu.
 4. Keď rozhovor dokončíte, dvakrát rýchlo ťuknite na ľavé alebo pravé slúchadlo alebo na oblasť v okolí vášho ucha (pri intervale približne 0,2 sekundy) a ukončite hovor.

  Ak ste hovor prijali počas počúvania hudby, prehrávanie hudby sa po skončení hovoru automaticky obnoví.

Rada

 • Pri prijímaní hovorov počas používania smartfónu alebo mobilného telefónu môžu niektoré smartfóny alebo mobilné telefóny prijať hovor pomocou telefónu namiesto slúchadiel. Ak používate pripojenie HFP, prepnite hovor do slúchadiel rýchlym trojitým ťuknutím na ľavé alebo pravé slúchadlo alebo na oblasť v okolí vášho ucha (pri intervale približne 0,2 sekundy) alebo použitím smartfónu alebo mobilného telefónu.
 • Hlasitosť možno upravovať aj pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
  Hlasitosť slúchadiel pri hovoroch a prehrávaní hudby možno upraviť nezávisle od seba. Aj keď počas prehrávania hudby zmeníte hlasitosť, hlasitosť hovoru sa nezmení.
 • Hands-free hovory môžete využívať aj vtedy, ak máte nasadené len jedno slúchadlo. Ak prijímate prichádzajúci hovor, hovor môžete prijať pomocou nasadeného slúchadla. Ak si počas hovoru s jedným slúchadlom nasadíte do ucha aj to druhé, môžete telefonovať pomocou oboch slúchadiel.

Poznámka

 • Pri prijímaní prichádzajúceho hovoru počas počúvania hudby sa v závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu nemusí prehrávanie automaticky obnoviť po skončení hovoru.
 • Smartfón alebo mobilný telefón používajte aspoň 50 cm od slúchadiel. Ak sú slúchadlá príliš blízko smartfónu alebo mobilného telefónu, v slúchadlách môže byť počuť hluk.
 • Počas hovorov nie je možné hlasitosť upravovať pomocou slúchadiel. Upravte hlasitosť na pripojenom zariadení alebo v aplikácii „Sony | Headphones Connect“.