Kontrola obsahu balenia

Po otvorení balenia skontrolujte, či balenie slúchadiel obsahuje všetky položky uvedené v zozname. Ak niektoré položky chýbajú, kontaktujte svojho predajcu.

Čísla v zátvorkách označujú dodané množstvo.

Bezdrôtové stereofónne slúchadlá


Kábel USB Type–C® (USB–A – USB–C®) (s dĺžkou približne 20 cm) (1)


Prvky na podporu nasadenia (XS/S/M/L/XL, po 2 ks)

  • Pri kúpe sú na ľavej a pravej strane slúchadiel prvky na podporu nasadenia veľkosti M.


Nabíjacie puzdro (1)