Nosenie slúchadiel

Video s pokynmi

Pozrite si video a zistite, ako vymeniť prvky na podporu nasadenia slúchadiel a ako nosiť slúchadlá v ušiach.

Text pre video

 1. Skontrolujte značky (ľavá) a (pravá) na slúchadlách.

  Slúchadlá si nasaďte tak, aby ste slúchadlo so značkou (ľavé) mali v ľavom uchu a slúchadlo so značkou (pravé) v pravom uchu. Na ľavom slúchadle sa nachádza hmatový bod.

  Obrázok znázorňujúci umiestnenie hmatového bodu (A) na ľavom slúchadle

  A: Hmatový bod

 2. Keď si slúchadlo vkladáte do ucha, skontrolujte umiestnenie slúchadla vzhľadom k uchu.

  Ilustrácia znázorňujúca pozíciu ucha, keď doň vkladáte slúchadlá (poloha na umiestnenie budiča (B), poloha na podporu krytu (C), poloha na nasadenie prvku na podporu nasadenia (D)), a pozíciu slúchadla (budič (b)), kryt (c), prvok na podporu nasadenia (d))

  B: Poloha na vloženie budiacej jednotky

  C: Poloha na podporu krytu

  D: Poloha na zaistenie prvku na podporu nasadenia

  b: Budiaca jednotka

  c: Kryt (Do ucha vložte stranu s nabíjacím portom)

  d: Prvok na podporu nasadenia

 3. Slúchadlá podržte prstami.

 4. Vložte si slúchadlá do oboch uší.

  Ak chcete vložiť slúchadlo do ucha, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

  1. Vložte do ucha (B) budič (b).

  2. Otáčajte v smere šípky tak, aby krytová časť (c) bola v pozícii ucha (C).

   Ilustrácia znázorňujúca otáčanie slúchadla a jeho vkladanie do ucha

  3. Zatlačte prvok na podporu nasadenia (d) do ušných boltcov (D).

 5. Skontrolujte, či sú slúchadlá správne nasadené.

  Prstom sa dotknite prvku na podporu nasadenia (d) a skontrolujte, či je nasadený v ušných boltcoch (D).

  Jemne potraste s hlavou aby si sa uistili, že sú slúchadlá na svojom mieste.

Ak máte slúchadla vybraté z uší, pociťujete nepohodlie pri nosení slúchadiel alebo vás bolia uši

Pri kúpe sú na ľavej a pravej strane slúchadiel prvky na podporu nasadenia veľkosti M. Keď máte nasadené slúchadlá po vyššie uvedených postupoch a máte pocit, že sa prvky na podporu nasadenia nehodia k vašim ušiam, vymeňte ich za inú veľkosť, aby na oboch vašich ušiach sedeli pohodlne a príjemne.

Pre náležitú kvalitu zvuku, kvalitu hovoru a aby boli iné funkcie účinné

Ak slúchadlá nemáte v ušiach nasadené správne, funkcie ovládané ťuknutím alebo detekcia reči v režime Speak-to-Chat nemusia fungovať správne, prípadne nemusíte dosiahnuť správnu kvalitu zvuku alebo kvalitu hovoru.

V tom prípade si prečítajte kroky 4 a 5 a skontrolujte, či máte slúchadlá nasadené v ušiach správne.

Pri nasadzovaní a skladaní slúchadiel

Pri výrobných nastaveniach detegujú vstavané snímače, či sú slúchadlá nasadené v ušiach, alebo sú zložené, čo umožňuje pozastaviť alebo obnoviť prehrávanie hudby, ako aj ovládať detekciu ťukania a hlasové pokyny.


Pri nosení slúchadiel

 • Ťuknutím na slúchadlo alebo oblasť v okolí vášho ucha môžete vykonať prehrávanie hudby, uskutočňovanie a príjem hovorov atď.
 • Zaznie hlasový pokyn týkajúci sa používania a stavu.

Pri zložení slúchadiel

 • Keď počúvate hudbu a máte v oboch ušiach slúchadlá, slúchadlá automaticky pozastavia prehrávanie hudby, ak jedno zo slúchadiel alebo obe slúchadlá zložíte. Po opätovnom nasadení slúchadlá obnovia prehrávanie hudby.
 • Ak si slúchadlá nenasadíte približne do 15 minút od ich vybratia z nabíjacieho puzdra, automaticky sa vypnú, aby šetrili batériu. Zapnite slúchadlá nasadením slúchadiel na uši.
 • Aby slúchadlá nereagovali nesprávne, prehrávanie zvuku, uskutočňovanie, prijímanie hovorov a iné operácie nie je možné vykonávať ťuknutím na slúchadlá, ak ich máte zložené.

Rada

 • Prehrávať hudbu, uskutočňovať a prijímať hovory atď. môžete aj vtedy, keď máte v uchu len jedno slúchadlo.
 • Pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“ môžete zmeniť nastavenia automatického pozastavovania a opätovného spustenia prehrávania hudby, prípadne automatického vypnutia slúchadiel.