Párovanie sa nedá uskutočniť.

 • Umiestnite slúchadlá a zariadenie Bluetooth maximálne 1 m od seba.
 • Počas prvého párovania po zakúpení, inicializácii alebo oprave slúchadiel prejdú slúchadlá do režimu párovania automaticky po vybratí slúchadiel z nabíjacieho puzdra. Ak chcete spárovať druhé alebo následné zariadenie, vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a následne vstúpte do režimu párovania stlačením a podržaním tlačidla párovania na nabíjacom puzdre približne 5 sekúnd.
 • Slúchadlá nemôžu prejsť do režimu párovania, ak nie sú bezpečne umiestnené v nabíjacom puzdre, napríklad ak prvky na podporu nasadenia nie sú správne nasadené na slúchadlách. Uistite sa, že sú slúchadlá bezpečne vložené v nabíjacom puzdre.
 • Pri opätovnom párovaní so zariadeniami po inicializácii alebo oprave slúchadiel môžu informácie o párovaní so slúchadlami, ktoré sa zachovali v zariadení, brániť v úspešnom spárovaní (iPhone alebo iné zariadenie). V takom prípade odstráňte zo zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
 • Reštartujte pripojené zariadenie, napríklad smartfón alebo počítač, ktorý používate, a znova spárujte slúchadlá a zariadenie.
 • Nabite nabíjacie puzdro.
 • Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte kryt nabíjacieho puzdra.
  Niektoré problémy možno vyriešiť vložením slúchadiel do nabíjacieho puzdra.
 • Resetujte slúchadlá.
 • Slúchadlá zapnite a znova ich spárujte so zariadením.