Informácie o funkcii 360 Reality Audio

Čo je 360 Reality Audio?

Funkcia 360 Reality Audio predstavuje nový hudobný zážitok s využitím trojrozmernej zvukovej technológie 360 spoločnosti Sony.

Zahŕňa informácie o polohe každého zdroja zvuku, ako sú vokály, chór a hudobné nástroje, a umiestňuje ich do guľovitého priestoru.

Poslucháči tak môžu zažiť trojrozmerné zvukové pole, ako keby boli na živom hudobnom predstavení.

Podmienky používania

Stiahnite si a použite službu streamovania hudby (spoplatnená), ktorá podporuje funkciu 360 Reality Audio vo vašom smartfóne alebo tablete so systémom iOS alebo Android.

Optimalizáciou zvukového poľa a akustickej funkcie slúchadiel pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“ môžete dosiahnuť realistické vnímanie zvuku.


Podrobné informácie o funkcii 360 Reality Audio nájdete na nasledujúcej webovej lokalite:
https://www.sony.net/360RA/

Poznámka

  • Služba nie je dostupná v určitých krajinách a regiónoch.