Hlasové pokyny

Ak máte slúchadlá v ušiach pri výrobných nastaveniach, budete v nich počuť hlasové pokyny v angličtine. Obsah hlasových oznamov je vysvetlený v zátvorkách.

Jazyk hlasových oznamov môžete zmeniť, prípadne ich zapnúť/vypnúť, pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“. Bližšie informácie nájdete v pomocníkovi pre aplikáciu „Sony | Headphones Connect“.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/


  • Pri prvom párovaní slúchadiel po kúpe alebo po inicializácii slúchadiel (ak nie sú prítomné informácie o párovaní v slúchadlách), pri automatickom vstupe do režimu párovania vybratím slúchadiel z nabíjacieho puzdra/Pri manuálnom párovaní slúchadiel a vybratí slúchadiel z nabíjacieho puzdra, keď sú v režime párovania: „Pairing“ (Párovanie)
  • Keď sa slúchadlá automaticky vypínajú z dôvodu nedostatočného nabitia batérie: „Battery is empty“ (Batéria je vybitá)
  • Ak je zostávajúca úroveň nabitia batérie slúchadiel nízka: „Low battery“ (Slabá batéria)
  • Ak počas aktualizácie softvéru Google™ Assistant nie je k dispozícii: „The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes.“ (Funkcia Google Assistant nie je počas aktualizácie k dispozícii. Počkajte chvíľu, kým sa aktualizácia nedokončí. )
  • Ak služba Google Assistant nie je k dispozícii na smartfóne pripojenom k slúchadlám, aj keď používate slúchadlo, ktorému je priradená funkcia Google Assistant: „The Google Assistant is not connected“ (Služba Google Assistant nie je pripojená)
  • Ak funkcia Amazon Alexa nie je k dispozícii na smartfóne pripojenom k slúchadlám, aj keď používate slúchadlo, ku ktorému je priradená funkcia Amazon Alexa: „Either your mobile device isn’t connected; or you need to open the Alexa App and try again“ (Vaše mobilné zariadenie buď nie je pripojené, alebo musíte spustiť aplikáciu Alexa a skúsiť to znova)
  • Ak sa príslušná aplikácia nespustí, ani keď používate slúchadlo, ktorému je priradená funkcia Quick Access: „App assigned to the Quick Access is not launched on the mobile device“ (Aplikácia priradená k funkcii Quick Access nie je na mobilnom zariadení spustená)

Poznámka

  • Zmena jazyka hlasových oznamov trvá približne 20 minút.
  • Po inicializácii slúchadiel a obnovení výrobných nastavení po zmene jazyka hlasových oznamov sa obnovia aj výrobné nastavenia jazyka.
  • Ak hlasové pokyny nie je počuť po zmene jazyka pre hlasové pokyny alebo po aktualizácii softvéru slúchadiel, vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra, aby ste ich vypli, potom ich z neho vyberte a znova ich zapnite.