Oznámenie o licencii

Poznámky k licencii

Tento produkt obsahuje softvér, ktorý spoločnosť Sony využíva na základe licenčnej zmluvy s vlastníkom autorských práv na tento softvér. Na základe požiadavky vlastníka autorských práv na softvér máme povinnosť zákazníkov informovať o obsahu zmluvy.

Prečítajte si znenie licencie.

Znenie licencie nájdete na nasledujúcej adrese URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/21/

Vyhlásenie týkajúce sa služieb ponúkaných tretími stranami

Poskytovanie služieb ponúkaných tretími stranami sa môže zmeniť, pozastaviť alebo ukončiť bez predchádzajúceho oznámenia. Spoločnosť Sony nenesie zodpovednosť za takéto situácie.