Vytvorenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniam Bluetooth

Funkcia Bluetooth zariadenia Bluetooth umožňuje bezdrôtovo počúvať hudbu a telefonovať bez používania rúk prostredníctvom slúchadiel.

Párovanie

Ak chcete použiť funkciu Bluetooth, obe pripájané zariadenia musia byť zaregistrované vopred. Postup registrácie zariadenia sa nazýva „párovanie“.

Spárujte slúchadlá a zariadenie manuálne.

Pripojenie k spárovanému zariadeniu

Keď je zariadenie spárované, nie je ho potrebné znova spárovať. K zariadeniam spárovaným so slúchadlami sa pripojte použitím postupov potrebných pre konkrétne zariadenie.