Prístup k informáciám o podpore z aplikácie „Sony | Headphones Connect

Najnovšie informácie o podpore môžete získať z aplikácie „Sony | Headphones Connect“.

  1. Vyberte [Help] na obrazovke „Sony | Headphones Connect“ aplikácie.
  2. Objaví sa obrazovka [Headphones Connect Help] a zobrazia sa informácie o podpore.
  3. Vyberte požadovanú položku.