Vyskytne sa bolesť uší

  • Ak máte pocit, že sa prvky na podporu nasadenia nehodia k vašim ušiam, vymeňte ich za inú veľkosť, aby na vašich ušiach sedeli lepšie. Veľkosť ľavého a pravého prvku na podporu nasadenia slúchadla môže byť rôzna.
  • Skontrolujte, či máte slúchadlá nasadené v ušiach správne.
  • Ak máte slúchadlá nasadené pridlho, môžu vás začať bolieť uši. Slúchadlá používajte s príležitostnými prestávkami.