Zvuk často vypadáva.

 • Nastavte slúchadlá na možnosť „Priorita na stabilné pripojenie“. Podrobnosti nájdete v časti „Informácie o režime kvality zvuku“.
 • Túto situáciu môžete zlepšiť zmenou nastavení kvality bezdrôtového prehrávania vo vysielacom zariadení. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom spolu s vysielacím zariadením.
 • Odstráňte všetky prekážky medzi anténou pripájaného zariadenia Bluetooth a anténami zabudovanými do ľavého aj pravého slúchadla. Anténa ľavého aj pravého slúchadla je zabudovaná do časti nižšie zobrazenej bodkovanou čiarou.

  Obrázok znázorňujúci umiestnenia integrovanej antény (A) na slúchadlách

  A: Umiestnenie vstavaných antén (vľavo, vpravo)

 • Za nasledujúcich okolností sa komunikácia prostredníctvom rozhrania Bluetooth nemusí nadviazať alebo môže dochádzať k výskytu hluku alebo výpadkom zvuku.
  • Keď sa medzi slúchadlami a zariadením Bluetooth nachádza ľudské telo
   V tom prípade môže umiestnenie zariadenia Bluetooth bližšie k anténe slúchadiel pomôcť zlepšiť komunikáciu pripojenia Bluetooth.
  • Keď sa medzi slúchadlami a zariadením Bluetooth nachádza prekážka, napríklad kov alebo stena
  • Na miestach s bezdrôtovou sieťou LAN, kde sa používa mikrovlnná rúra, kde sa vytvárajú elektromagnetické vlny atď.
  • Na miestach, kde sa nachádzajú iné zvukové zariadenia umožňujúce bezdrôtovú komunikáciu alebo iné osoby, napríklad na železničnej stanici alebo v preplnenom vlaku.
 • Ak počúvate hudbu zo smartfónu, túto situáciu je možné zlepšiť vypnutím nepotrebných aplikácií alebo reštartovaním smartfónu. Ak počúvate hudbu z počítača, zavrite nepotrebné aplikácie alebo okná a reštartujte počítač.
 • Znova pripojte slúchadlá k zariadeniu Bluetooth.
  Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte kryt nabíjacieho puzdra, potom slúchadlá vyberte z nabíjacieho puzdra a pripojte ich k zariadeniu Bluetooth.
 • Vypnutie funkcie pripojenia služby v aplikácii „Sony | Headphones Connect“ môže pomôcť znížiť mieru výpadku zvuku.
 • Resetujte slúchadlá.
 • Slúchadlá zapnite a znova ich spárujte so zariadením.