Funkcie na telefonovanie

Funkcie dostupné počas hovoru sa môžu líšiť v závislosti od profilu podporovaného smartfónom alebo mobilným telefónom. Okrem toho, aj keď je profil rovnaký, dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu.

V závislosti od pripojeného zariadenia alebo používanej aplikácie funkcie nemusia správne fungovať ani v prípade, že sa ich budete snažiť ovládať pomocou slúchadla.

Pozrite si návod na používanie dodaný so smartfónom alebo mobilným telefónom.

Podporovaný profil: HFP (Hands-free Profile)

Na vykonanie nasledovných operácií môžete použiť buď ľavé, alebo pravé slúchadlo.

Ak máte v uchu iba jedno slúchadlo, ovládajte slúchadlá na tomto nasadenom slúchadle.


Odchádzajúci hovor

  • Dvojitým rýchlym ťuknutím na slúchadlo alebo na oblasť v okolí vášho ucha (s intervalom približne 0,2 sekundy medzi ťuknutiami) zrušíte odchádzajúci hovor.

  • Rýchlym trojitým ťuknutím na slúchadlo alebo na oblasť v okolí vášho ucha (s intervalom približne 0,2 sekundy medzi ťuknutiami) zmeníte volacie zariadenie zo slúchadiel na smartfón/mobilný telefón a opačne.

Prichádzajúci hovor

  • Dvojitým rýchlym ťuknutím na slúchadlo alebo na oblasť v okolí vášho ucha (s intervalom približne 0,2 sekundy medzi ťuknutiami) zdvihnete hovor.
  • Trojitým rýchlym ťuknutím na slúchadlo alebo na oblasť v okolí vášho ucha (s intervalom približne 0,2 sekundy medzi ťuknutiami) odmietnete hovor.

Počas hovoru

  • Dvojitým rýchlym ťuknutím na slúchadlo alebo na oblasť v okolí vášho ucha (s intervalom približne 0,2 sekundy medzi ťuknutiami) hovor ukončíte.
  • Rýchlym trojitým ťuknutím na slúchadlo alebo na oblasť v okolí vášho ucha (s intervalom približne 0,2 sekundy medzi ťuknutiami) zmeníte volacie zariadenie zo slúchadiel na smartfón/mobilný telefón a opačne.

Podporovaný profil: HSP (Headset Profile)

Na vykonanie nasledovných operácií môžete použiť buď ľavé, alebo pravé slúchadlo.

Ak máte v uchu iba jedno slúchadlo, ovládajte slúchadlá na tomto nasadenom slúchadle.


Odchádzajúci hovor

  • Dvojitým rýchlym ťuknutím na slúchadlo alebo na oblasť v okolí vášho ucha (s intervalom približne 0,2 sekundy medzi ťuknutiami) zrušíte odchádzajúci hovor.

Prichádzajúci hovor

  • Dvojitým rýchlym ťuknutím na slúchadlo alebo na oblasť v okolí vášho ucha (s intervalom približne 0,2 sekundy medzi ťuknutiami) zdvihnete hovor.

Počas hovoru

  • Dvojitým rýchlym ťuknutím na slúchadlo alebo na oblasť v okolí vášho ucha (s intervalom približne 0,2 sekundy medzi ťuknutiami) hovor ukončíte.