Aby sa predišlo zhoreniu alebo poruche v dôsledku namočenia

Po použití vyčistite

V prípade preniknutia tekutín, ako je voda a pot, alebo cudzích predmetov, ako je prach, k portu USB Type–C nabíjacieho puzdra alebo nabíjaciemu portu slúchadiel môže v dôsledku požiaru, zasiahnutia elektrickým prúdom, tvorbe tepla, dymu alebo vznieteniu dôjsť k nehodám, ako sú popáleniny alebo závažné zranenia. Mohlo by to tiež spôsobiť poruchu.


Zabráňte nasledujúcim situáciám a dávajte pozor, aby sa na slúchadlá alebo nabíjacie puzdro nedostala vlhkosť alebo špina.

Ak sa slúchadlá alebo nabíjacie puzdro namočia alebo zašpinia, prečítajte si časť „Keď sa namočí slúchadlo alebo nabíjacie puzdro“ a pred použitím ich vyčistite podľa pokynov.

  • Dotýkanie sa slúchadiel alebo nabíjacieho puzdra bez toho, aby ste si po domácich prácach v kuchyni alebo umývaní rúk v kúpeľni vysušili ruky.

  • Ukladanie slúchadiel alebo nabíjacieho puzdra do vrecka mokrého oblečenia.

  • Ukladanie slúchadiel alebo nabíjacieho puzdra do tašky k studenej PET fľaši.

  • Rozliatie nápoja počas jedenia alebo pitia.