Pripojenie aplikácie „Sony | Headphones Connect

Spustite aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ v smartfóne so systémom Android alebo v zariadení iPhone, aby sa slúchadlá pripojili k smartfónu alebo zariadeniu iPhone. Bližšie informácie nájdete v pomocníkovi pre aplikáciu „Sony | Headphones Connect“.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Rada

  • Pri párovaní druhého a ďalšieho zariadenia prepnite na režim párovania stlačením tlačidla na zadnej strane nabíjacieho puzdra.
    Ďalšie podrobnosti nájdete v časti „Párovanie a pripájanie“ zodpovedajúcej vášmu zariadeniu v časti Súvisiace témy.

Poznámka