Používanie jedného slúchadla

Z nabíjacieho puzdra slúchadiel môžete tiež vybrať len jedno slúchadlo a používať ho samostatne.
V takom prípade sa zapne len slúchadlo vybrané z nabíjacieho puzdra.

Keď si nasadíte druhé slúchadlo

Automaticky sa vytvorí spojenie medzi ľavým a pravým slúchadlom a vy budete počuť hudbu alebo zvuk z oboch slúchadiel.

Priradenie funkcií ľavému a pravému slúchadlu

V závislosti od slúchadla, ktoré používate, nemusia byť dostupné niektoré funkcie vo výrobných nastaveniach. V tom prípade môžete funkcie priradené ľavému a pravému slúchadlu zmeniť pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.


Rada

  • Hudbu môžete počúvať na nasadenom slúchadle aj v prípade, že používate len jedno slúchadlo.
  • Ak počas používania jedného slúchadla prehrávate hudbu alebo iný stereo zvuk, budete počuť monofónny zvuk zmiešaný z ľavého a pravého kanála.
  • Hands-free hovory možno využívať aj vtedy, ak máte nasadené len jedno slúchadlo. Ak prijímate prichádzajúci hovor, hovor môžete prijať pomocou nasadeného slúchadla. Ak si počas hovoru s jedným slúchadlom nasadíte do ucha aj to druhé, môžete telefonovať pomocou oboch slúchadiel.
  • Funkcia Google Assistant môže byť priradená k ľavému alebo pravému slúchadlu. Ak je funkcia Google Assistant priradená slúchadlám a vy chcete používať len jedno slúchadlo, použite slúchadlo, ktorému je priradená funkcia Google Assistant.
  • Funkcia Amazon Alexa môže byť priradená k ľavému alebo pravému slúchadlu. Ak je funkcia Amazon Alexa priradená k slúchadlám a vy chcete používať len jedno slúchadlo, použite slúchadlo, ktorému je priradená funkcia Amazon Alexa.

Poznámka

  • Ak je funkcia pripojenia služby zapnutá pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“, použite pravé slúchadlo. Nemôžete použiť len ľavé slúchadlo.