Používanie funkcie hlasovej asistencie (Google app)

Pomocou funkcie Google app v smartfóne so systémom Android môžete hovoriť do mikrofónu slúchadiel a ovládať smartfón so systémom Android.

 1. Nastavenia asistenta a voľbu hlasového vstupu nastavte v aplikácii Google app.

  V smartfóne so systémom Android vyberte položky [Settings] – [Apps & notifications] – [Advanced] – [Default apps] – [Assist & voice input] a položku [Assist app] nastavte na možnosť Google app.

  Činnosť opísaná vyššie je príklad. Podrobné informácie nájdete v návode na obsluhu smartfónu so systémom Android.

  Poznámka: Môže sa vyžadovať najnovšia verzia aplikácie Google app.

  Podrobné informácie o aplikácii Google app nájdete v návode na používanie alebo na webovej lokalite podpory smartfónu so systémom Android alebo na webovej lokalite Google Play.

  Aplikácia Google app sa v závislosti od technických údajov smartfónu so systémom Android nemusí dať aktivovať zo slúchadiel.

 2. Nasaďte si slúchadlá do uší a pripojte ich k smartfónu Android cez pripojenie Bluetooth.
 3. Otvorte aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ a nastavte na ľavom alebo pravom slúchadle funkciu hlasového asistenta.

  Podrobné informácie o aplikácii „Sony | Headphones Connect“ nájdete na nasledujúcej adrese URL.

  https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

 4. Keď je smartfón Android v pohotovostnom režime alebo keď prehráva hudbu, dvakrát rýchlo ťuknite na slúchadlo, ktorému ste priradili funkciu hlasového asistenta, alebo oblasť v okolí ucha (v intervale približne 0,2 sekundy).

  Aplikácia Google app sa aktivovala.

 5. Do mikrofónov slúchadiel vyslovte požiadavku na aplikáciu Google app.

  Obrázok znázorňujúci umiestnenia mikrofónov (A) na slúchadlách

  A: Mikrofóny (ľavý, pravý)


  Podrobnosti o aplikáciách, ktoré spolupracujú s aplikáciou Google app, nájdete v návode na používanie dodanom so smartfónom so systémom Android.

  Ak po aktivácii aplikácie Google app uplynie určitý čas bez vyslovenia požiadavky, hlasový príkaz sa deaktivuje.

Poznámka

 • Funkciu hlasového asistenta (Google app) a funkciu Google Assistant nemožno priradiť k slúchadlám súčasne.
 • Funkcie hlasového asistenta (Google app) a Amazon Alexa nemožno priradiť k slúchadlám súčasne.
 • Aplikáciu Google app nie je možné aktivovať, ak vyslovíte príkaz „Ok Google“, aj keď je nastavenie „Ok Google“ v smartfóne so systémom Android aktivované.
 • Aplikácia Google app sa nemusí dať aktivovať v závislosti od technických údajov smartfónu alebo verzie aplikácie.
 • Aplikácia Google app nefunguje pri pripojení k zariadeniu, ktoré nie je kompatibilné s funkciou hlasovej asistencie.