Nabíjanie

Slúchadlá a nabíjacie puzdro obsahujú integrované lítiovo-iónové nabíjateľné batérie. Slúchadlá pred použitím nabite pomocou dodaného kábla USB Type–C.

 1. Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra.

  Vložte ľavé slúchadlo (slúchadlo s hmatovým bodom) späť do ľavého otvoru nabíjacieho puzdra a pravé slúchadlo vložte späť do pravého otvoru nabíjacieho puzdra, vložte ich tak, aby ste počuli zacvaknutie a následne sa uistite, že sú obe slúchadlá zaistené v nabíjacom puzdre.

  Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a keď sa indikátor (oranžový alebo zelený) nabíjacieho puzdra rozsvieti, zatvorte veko nabíjacieho puzdra.

 2. Nabíjacie puzdro pripojte k sieťovej zásuvke.

  Použite dodaný kábel USB Type–C a bežne dostupný sieťový adaptér USB.

  Spustí sa nabíjanie slúchadiel a nabíjacieho puzdra. Rozsvieti sa indikátor (oranžový) na nabíjacom puzdre.

  Po dokončení nabíjania sa indikátor (oranžový) na nabíjacom puzdre vypne.

  Odpojte kábel USB Type–C.

Informácie o čase nabíjania

Požadovaný čas na úplné nabitie slúchadiel a nabíjacieho puzdra je približne 3 hodiny (*).

*Čas potrebný na úplné nabitie vybitej batérie. Čas nabíjania sa môže líšiť v závislosti od podmienok používania.

Nabíjanie slúchadiel vonku

Nabíjateľná batéria je integrovaná v nabíjacom puzdre. Ak nabíjacie puzdro nabijete v predstihu, môžete ho použiť na nabitie slúchadiel vo chvíľach, keď nemáte k dispozícii zdroj energie.

Požadovaný čas úplného nabitia pravého a ľavého slúchadla je približne 1,5 hodiny.

Systémové požiadavky na nabíjanie batérie prostredníctvom rozhrania USB

Napájací adaptér USB

Komerčne dostupný sieťový adaptér USB, ktorý dokáže dodávať prúd 0,5 A (500 mA) alebo viac.

Osobný počítač

Osobný počítač so štandardným USB portom

 • Naša spoločnosť negarantuje prevádzku so všetkými počítačmi.
 • Negarantujeme prevádzku s počítačmi skonštruovanými svojpomocne alebo na zákazku.

Rada

 • Slúchadlá možno nabíjať po pripojení nabíjacieho puzdra k spustenému počítaču pomocou dodaného kábla USB Type–C.

Poznámka

 • Nabíjanie sa nemusí začať, ak slúchadlá nie sú správne umiestnené v nabíjacom puzdre. Vložte slúchadlá tak, aby zacvakli, a uistite sa, že sú v nabíjacom puzdre zaistené.
 • Používajte dodaný kábel USB Type–C. V opačnom prípade nemusí byť nabíjanie úspešné.
 • V závislosti od typu nabíjacieho adaptéra USB nemusí byť nabíjanie úspešné.
 • V závislosti od nastavení funkcií slúchadiel a podmienok používania sa môže rýchlosť spotreby energie nabíjateľnej batérie medzi ľavým a pravým slúchadlom líšiť.
  V dôsledku toho sa môže čas nabíjania nabíjateľných batérií ľavého a pravého slúchadla líšiť. Nejde však o poruchu.
 • Keď je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, slúchadlá nemožno nabíjať. V takom prípade zmeňte nastavenia počítača a znovu začnite nabíjanie.
 • Ak sa ľavé a pravé slúchadlo vyberie z nabíjacieho puzdra a (oranžový) indikátor na nabíjacom puzdre sa rozsvieti na približne 3 sekundy a potom zhasne, zostávajúca úroveň nabitia batérie v nabíjacom puzdre je nízka. Nabite nabíjacie puzdro.
 • Ak sa indikátor nabíjacieho puzdra nerozsvieti ani po vybratí ľavého a pravého slúchadla z nabíjacieho puzdra, znamená to, že batéria nabíjacieho puzdra je úplne vybitá. Nabite nabíjacie puzdro.
 • Ak ste slúchadlá dlhšie nepoužívali, čas prevádzky vstavanej nabíjateľnej batérie môže byť kratší. Čas prevádzky batérie sa však zlepší po niekoľkých nabitiach a vybitiach. Ak slúchadlá dlhodobo nepoužívate, každých 6 mesiacov nabite batériu, aby sa zabránilo jej nadmernému vybitiu.
 • Ak sa slúchadlá dlhšie nepoužívali, nabíjanie batérie môže trvať dlhšie.
 • Zatvorte veko nabíjacieho puzdra, aby sa nevybila batéria nabíjacieho puzdra.
 • Ak sa vyskytne problém s nabíjateľnou batériou slúchadiel alebo nabíjacieho puzdra a počas nabíjania sa zaznamená niečo nezvyčajné, (oranžový) indikátor nabíjacieho puzdra zabliká.
  Odporúčame nabíjať na mieste s okolitou teplotou v rozsahu 15 °C až 35 °C. Nabíjanie pri teplote mimo tohto rozsahu nemusí byť účinné.
  Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov značky Sony.
 • Ak sa slúchadlá nepoužívajú dlhší čas, je možné, že sa počas nabíjania (oranžový) indikátor na nabíjacom puzdre nerozsvieti ihneď. Chvíľu počkajte, kým sa indikátor (oranžový) rozsvieti.
 • Ak sa čas prevádzky vstavanej nabíjateľnej batérie výrazne skráti, batériu je potrebné vymeniť. Obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov značky Sony.
 • Vyhýbajte sa vystaveniu extrémnym teplotným zmenám, priamemu slnečnému svetlu, vlhkosti, piesku, prachu a zasiahnutiu elektrickým prúdom. Nikdy nenechávajte slúchadlá v zaparkovanom aute.
 • Na pripájanie nabíjacieho puzdra k počítaču používajte len dodaný kábel USB Type–C a vykonajte priame pripojenie. Ak nabíjacie puzdro pripojíte prostredníctvom rozbočovača USB, nabíjanie sa nedokončí správne.
 • Slúchadlá a nabíjacie puzdro môžu byť počas nabíjania alebo chvíľu po nabíjaní teplé. Nejde však o poruchu.