Ochranné známky

  • Windows je registrovaná ochranná známka alebo ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách.
  • iPhone, iPod touch, macOS, Mac a Siri sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ďalších krajinách.
  • App Store je servisná známka spoločnosti Apple Inc. registrovaná v USA a v ďalších krajinách.
  • IOS je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco v USA a v iných krajinách a používa sa na základe licencie.
  • Google, Android a Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.
  • Amazon, Alexa a všetky súvisiace logá sú ochranné známky spoločnosti Amazon.com, Inc., alebo jej pobočiek.
  • Slovné označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky, ktorých vlastníkom je spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Sony Group Corporation a jej pobočkami je na základe licencie.
  • USB Type–C® a USB–C® sú registrované ochranné známky USB Implementers Forum.
  • „DSEE“ je ochranná známka spoločnosti Sony Corporation.

Názvy systémov a výrobkov uvedené v tejto príručke sú vo všeobecnosti ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami výrobcu. V tejto príručke nie sú špecifikované značky TM a ®.