Slúchadlá nefungujú správne.

 • Slúchadlá nemôžete ovládať, ak nemáte nasadené slúchadlá. Ak chcete slúchadlá ovládať, nasaďte si ich do uší.
 • Keď zmeníte priradenie funkcií ľavému a pravému slúchadlu pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“, overte v aplikácii, či im sú priradené správne funkcie.
 • Ak je zapnutá široká oblasť ťuknutia (predvolené nastavenie) v aplikácii „Sony | Headphones Connect“ a slúchadlá nedokážu ťuknutia jednoducho identifikovať, je možné, že začnú reagovať, ak zmeníte miesto alebo silu ťuknutia. Slúchadlá môžu tiež zareagovať, ak ťuknete 2 prstami.
 • Ak je vypnutá široká oblasť ťuknutia v aplikácii „Sony | Headphones Connect“, ovládajte slúchadlá ťuknutím na nich.
  Ak slúchadlá ani naďalej nie je možné ovládať, ťuknite intenzívnejšie s intervalom približne 0,2 sekundy medzi ťuknutiami.
 • Nabite nabíjacie puzdro.
 • Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte kryt nabíjacieho puzdra.
  Niektoré problémy možno vyriešiť vložením slúchadiel do nabíjacieho puzdra.
 • Resetujte slúchadlá.
 • Slúchadlá zapnite a znova ich spárujte so zariadením.