Dostupný prevádzkový čas je krátky a energia batérie nevydrží dlho, výdrž batérie ľavého a pravého slúchadla je odlišná.

 • Ak ste si nastavili nasledujúce funkcie, dostupný prevádzkový čas batérie sa skráti.
  • Ekvalizér
  • DSEE
  • Speak-to-Chat
  • Funkcia spustenia funkcie hlasového asistenta pomocou hlasu
  • Pripojenie služby
  • Režim kvality zvuku počas prehrávania prostredníctvom pripojenia Bluetooth: Priorita na kvalitu zvuku

  Ak vykonáte vyššie uvedené nastavenia naraz, dostupný prevádzkový čas batérie sa ešte viac skráti.

 • V závislosti od nastavení funkcií slúchadiel a podmienok používania sa môže rýchlosť spotreby energie nabíjateľnej batérie medzi ľavým a pravým slúchadlom líšiť. Nejde však o poruchu.
 • Ak použijete obidve slúchadlá hneď po tom, ako ste používali iba jedno z nich, môže dôjsť k rozdielnej úrovni nabitia slúchadiel. Nejde o chybu, pretože nabitie batérie na jednej strane sa spotrebovalo.
 • Po skončení používania slúchadiel ich nezabudnite uložiť do nabíjacieho puzdra. Ak slúchadlá vložíte do vreciek a podobne, slúchadlá vnímajú, že sú nasadené, a môžu sa omylom zapnúť.
 • Zatvorte veko nabíjacieho puzdra, aby sa nevybila batéria nabíjacieho puzdra.
 • Keď telefonujete, dostupný prevádzkový čas batérie je kratší ako pri prehrávaní hudby.