Používanie funkcie Google Assistant

Pomocou funkcie Google Assistant v smartfóne môžete hovoriť do mikrofónov slúchadiel a ovládať smartfón alebo vyhľadávať.


Kompatibilné smartfóny

Smartfóny so systémom Android 6.0 alebo novším (Vyžaduje sa najnovšia verzia aplikácie Google app.)

 1. Otvorte aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ a nastavte na ľavom alebo pravom slúchadle funkciu Google Assistant.

  Podrobné informácie o aplikácii „Sony | Headphones Connect“ nájdete na nasledujúcej adrese URL.

  https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

  Ak funkciu Google Assistant používate prvýkrát, spustite aplikáciu Google Assistant, dotknite sa položky [Finish headphones setup] v zobrazení konverzácie a podľa zobrazených pokynov vykonajte úvodné nastavenia funkcie Google Assistant.

  Po dokončení počiatočných nastavení sa pravé slúchadlo (alebo ľavé slúchadlo, ak bolo na počiatočné nastavenie použité len ľavé slúchadlo) automaticky prekonfiguruje na funkciu Google Assistant.

 2. Ak chcete používať funkciu Google Assistant, povedzte „Ok Google“ alebo použite slúchadlo, ktorému ste priradili túto funkciu.

  Obrázok znázorňujúci umiestnenia mikrofónov (A) na slúchadlách

  A: Mikrofóny (ľavý, pravý)

  • Dvojité rýchle ťuknutie na slúchadlo alebo na oblasť v okolí vášho ucha (s intervalom približne 0,2 sekundy): Zadá sa hlasový príkaz

  • Rýchle trojité ťuknutie na slúchadlo alebo na oblasť v okolí vášho ucha (s intervalom približne 0,2 sekundy): Prečíta sa oznámenie

Podrobné informácie o funkcii Google Assistant nájdete na nasledujúcej webovej lokalite:

https://assistant.google.com

Používanie slúchadiel s využitím funkcie Google Assistant

Použitím špecifických slov s funkciou Google Assistant môžete vykonať na slúchadlách operácie, ako je napríklad kontrola ostávajúcej úrovne nabitia batérie.

Podrobné informácie nájdete na nasledujúcej webovej stránke (*):

https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones

*Slúchadlá nie sú kompatibilné so všetkými technickými údajmi opísanými na uvedenej webovej stránke.

Rada

 • Funkciu Google Assistant môžete používať, aj keď máte nasadené len jedno slúchadlo s priradenou funkciou Google Assistant. Ak je funkcia Google Assistant priradená slúchadlám a vy chcete používať len jedno slúchadlo, použite slúchadlo, ktorému je priradená funkcia Google Assistant. Nastavenie slúchadiel kontrolujte pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
 • Skontrolujte alebo aktualizujte verziu softvéru slúchadiel pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
 • Ak funkcia Google Assistant nie je k dispozícii z dôvodov napríklad nepripojenia k sieti, hlasové oznamy „The Google Assistant is not connected“ (Služba Google Assistant nie je pripojená) počuť z oboch slúchadiel (alebo zo slúchadla, ktoré máte práve nasadené).
 • Ak nevidíte [ Finish headphones setup ] v zobrazení konverzácie v aplikácii Google Assistant, odstráňte informácie o spárovaní slúchadiel z nastavenia smartfónu Bluetooth a zopakujte proces párovania.

Poznámka

 • Keď vykonáte úvodné nastavenie funkcie Google Assistant na svojom smartfóne, to, či bude funkcia Google Assistant nastavená na ľavom alebo pravom slúchadle závisí od nastavení funkcií slúchadiel a podmienok používania. Ak je funkcia Google Assistant priradená niektorému zo slúchadiel a priradenie sa prepne na druhé slúchadlo, funkcia slúchadla na strane pred zmenou sa vráti do výrobných nastavení (prehrávanie/pozastavenie hudby a pod.). Slúchadlo môžete obnoviť späť na predchádzajúce funkcie zmenou jeho nastavení pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
 • Funkcie Google Assistant a Amazon Alexa nemožno priradiť k slúchadlám súčasne.
 • Funkciu Google Assistant a funkciu hlasového asistenta (Google app Siri) nemožno priradiť k slúchadlám súčasne.
 • Ak je ľavé alebo pravé slúchadlo nastavené na funkciu Google Assistant a slúchadlá sú pripojené k zariadeniu iPhone/iPod touch prostredníctvom pripojenia Bluetooth, funkciu Google Assistant nie je možné používať.
 • Ak je ľavé alebo pravé slúchadlo nastavené na funkciu Google Assistant a slúchadlá sú pripojené k zariadeniu iPhone/iPod touch prostredníctvom pripojenia Bluetooth, na slúchadle s nastavenou funkciou Google Assistant sa priradenie funkcie automaticky vymaže, keď sa na slúchadle bez funkcie Google Assistant zmení funkcia prostredníctvom aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
 • Ak je ľavé slúchadlo nastavené tak, aby mohlo používať funkciu Google Assistant, funkcia pripojenia služby sa automaticky vypne.
 • Ak sa funkcia pripojenia služby zapne po tom, ako sa ľavé slúchadlo nastaví na používanie funkcie Google Assistant, funkcia ľavého slúchadla sa vráti do výrobných nastavení (prehrávanie/pozastavenie hudby a pod.). Slúchadlo môžete obnoviť späť na predchádzajúce funkcie zmenou jeho nastavení pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
 • Počas softvérových aktualizácií slúchadiel funkcia Google Assistant nie je dostupná.
  Pri používaní funkcie Google Assistant počas aktualizácie softvéru bude počuť z oboch slúchadiel (alebo zo slúchadla, ktoré máte nasadené) hlasový oznam „The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes.“ (Funkcia Google Assistant nie je počas aktualizácie k dispozícii. Počkajte chvíľu, kým sa aktualizácia nedokončí. ).
  Ak však použijete funkciu Google Assistant pomocou príkazu „Ok Google“ a podobne, hlasový oznam nebude počuť.
 • Funkcia Google Assistant nemusí byť dostupná v niektorých krajinách, oblastiach alebo v niektorých jazykoch.
 • Funkcia ovládania slúchadiel s využitím funkcie Google Assistant je závislá od technických údajov funkcie Google Assistant.
 • Technické údaje funkcie Google Assistant sa môžu bez oznámenia zmeniť.