Používanie funkcie hlasovej asistencie (Siri)

Pomocou funkcie Siri v zariadení iPhone môžete hovoriť do mikrofónov slúchadiel a ovládať zariadenie iPhone.

 1. Zapnite funkciu Siri.

  V zariadení iPhone vyberte položky [Settings] – [Siri & Search] a zapnite funkciu [Press Home for Siri] a [Allow Siri When Locked].

  Činnosť opísaná vyššie je príklad. Podrobnosti nájdete v návode na používanie zariadenia iPhone.

  Poznámka: podrobnosti o funkcii Siri nájdete v návode na používanie alebo na webovej lokalite podpory pre zariadenia iPhone.

 2. Nasaďte si slúchadlá do uší a pripojte ich k zariadeniu iPhone cez pripojenie Bluetooth.
 3. Otvorte aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ a nastavte na ľavom alebo pravom slúchadle funkciu hlasového asistenta.

  Podrobné informácie o aplikácii „Sony | Headphones Connect“ nájdete na nasledujúcej adrese URL.

  https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

 4. Keď je zariadenie iPhone v pohotovostnom režime alebo keď prehráva hudbu, dvakrát rýchlo ťuknite na slúchadlo, ktorému ste priradili funkciu hlasového asistenta, alebo oblasť v okolí ucha (v intervale približne 0,2 sekundy).

  Siri sa aktivuje.

 5. Do mikrofónov slúchadiel vyslovte požiadavku na funkciu Siri.

  Obrázok znázorňujúci umiestnenia mikrofónov (A) na slúchadlách

  A: Mikrofóny (ľavý, pravý)


  Podrobnosti o aplikáciách, ktoré podporujú funkciu Siri, nájdete v návode na používanie dodanom so zariadením iPhone.

  Ak po aktivácii funkcie Siri uplynie určitý čas bez vyslovenia požiadavky, funkcia Siri sa deaktivuje.

  Hlasový príkaz môžete tiež zrušiť ťuknutím na slúchadlo, ktorému ste priradili funkciu hlasového asistenta, alebo príslušné okolie ucha rýchlym trojitým ťuknutím (v intervale približne 0,2 sekundy).

Poznámka

 • Funkciu hlasového asistenta (Siri) a funkciu Google Assistant nemožno priradiť k slúchadlám súčasne.
 • Funkcie hlasového asistenta (Siri) a Amazon Alexa nemožno priradiť k slúchadlám súčasne.
 • Funkciu Siri nie je možné aktivovať, ak vyslovíte „Hey Siri“, aj keď je nastavenie „ Hey Siri“ v zariadení iPhone aktivované.
 • Funkcia Siri sa nemusí dať aktivovať v závislosti od technických špecifikácií smartfónu alebo verzie aplikácie.