Uskutočnenie hovoru

Pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu podporujúceho profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) alebo HSP (Headset Profile) môžete telefonovať v režime hands-free prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

 • Ak smartfón alebo mobilný telefón podporuje profil HFP aj HSP, nastavte profil HFP.
 • Postupy ovládania sa môžu líšiť v závislosti od smartfónu alebo mobilného telefónu. Pozrite si návod na používanie dodaný so smartfónom alebo mobilným telefónom.
 • V závislosti od pripojeného zariadenia alebo používanej aplikácie funkcie nemusia správne fungovať ani v prípade, že sa ich budete snažiť ovládať pomocou slúchadla.
 1. Pripojte slúchadlá k smartfónu alebo mobilnému telefónu pomocou rozhrania Bluetooth.
 2. Uskutočnite hovor pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu.

  Pri uskutočňovaní hovoru bude tón vytáčania znieť v slúchadlách.

  Ak hovor uskutočňujete počas prehrávania hudby, prehrávanie sa automaticky pozastaví.

  Rozprávať môžete do mikrofónov slúchadiel.

  Obrázok znázorňujúci umiestnenia mikrofónov (A) na slúchadlách

  A: Mikrofóny (ľavý, pravý)

  Ak v slúchadlách nie je počuť žiaden tón vytáčania

  Pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu prepnite volacie zariadenie na slúchadlá rýchlym trojitým ťuknutím na ľavé alebo pravé slúchadlo alebo na oblasť v okolí vášho ucha (pri intervale približne 0,2 sekundy).

 3. Upravte hlasitosť pomocou smartfónu alebo mobilného telefónu.
 4. Keď rozhovor dokončíte, dvakrát rýchlo ťuknite na ľavé alebo pravé slúchadlo alebo na oblasť v okolí vášho ucha (pri intervale približne 0,2 sekundy) a ukončite hovor.

  Ak ste hovor uskutočnili počas počúvania hudby, prehrávanie hudby sa po skončení hovoru automaticky obnoví.

Rada

 • Hlasitosť možno upravovať aj pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
  Hlasitosť slúchadiel pri hovoroch a prehrávaní hudby možno upraviť nezávisle od seba. Aj keď počas prehrávania hudby zmeníte hlasitosť, hlasitosť hovoru sa nezmení.
 • Hands-free hovory môžete využívať aj vtedy, ak máte nasadené len jedno slúchadlo. Ak si počas hovoru s jedným slúchadlom nasadíte do ucha aj to druhé, môžete telefonovať pomocou oboch slúchadiel.

Poznámka

 • Smartfón alebo mobilný telefón používajte aspoň 50 cm od slúchadiel. Ak sú slúchadlá príliš blízko smartfónu alebo mobilného telefónu, v slúchadlách môže byť počuť hluk.
 • Počas hovorov nie je možné hlasitosť upravovať pomocou slúchadiel. Upravte hlasitosť na pripojenom zariadení alebo v aplikácii „Sony | Headphones Connect“.