O širokej oblasti ťuknutia

Široká oblasť ťuknutia je funkcia, ktorá dokáže detegovať vibrácie v okolí uší pomocou senzorov zrýchlenia, ktoré sú integrované do slúchadiel, a tak rozpoznať ťuknutia.

Ťuknutím nielen na slúchadlo, ale aj na oblasť okolo ucha, na ktorom máte slúchadlo nasadené, môžete vykonávať rôzne úkony, ako je prehrávanie hudby alebo uskutočňovanie telefonických hovorov.


Oblasť, v ktorej slúchadlá dokážu identifikovať ťuknutia od okolia kozlíka ucha až po jeho spodok a bokombradu.

Pri ťukaní používajte ukazovák na intenzívnejšie ťuknutie v oblasti ťuknutia.

Niektoré dostupné operácie

Ľavé Pravé
Dvojité ťuknutie Prijatie alebo ukončenie hovoru
Prehratie alebo pozastavenie hudby
Prijatie alebo ukončenie hovoru
Prehratie alebo pozastavenie hudby
Trojité ťuknutie Odmietnutie hovoru alebo presun hovoru na iné zariadenie
Preskočenie na začiatok ďalšej skladby
Odmietnutie hovoru alebo presun hovoru na iné zariadenie
Preskočenie na začiatok ďalšej skladby
5 alebo viac ťuknutí Zníženie hlasitosti Zvýšenie hlasitosti

Video s pokynmi

Pozrite si video a zistite, ako používať širokú oblasť ťuknutia.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0040/h_zz/

Rada

  • Okrem okolia ucha sú ťuknutia detegované, aj keď ťuknete na slúchadlo.
  • Ak ťuknutia nie je možné jednoducho detegovať, ťuknite silnejšie a zmeňte miesto ťuknutia.
  • Keď ťukáte na slúchadlo alebo na oblasť v okolí ucha dvakrát alebo trikrát, ťukajte rýchlo v intervale približne 0,2 sekundy medzi ťuknutiami.
  • Funkcie priradené ľavému a pravému slúchadlu môžete zmeniť pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.

Poznámka

  • Keď slúchadlá nemáte nasadené v ušiach, ťuknutia nie je možné detegovať.
  • Slúchadlá nemôžu fungovať správne, ak zaznamenajú vibrácie podobné ťuknutiu napríklad pri kašli alebo pripájaní/odpájaní doplnkov okolo uší a podobne. Ak slúchadlá zareagujú nesprávne, pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“ vypnite širokú oblasť ťuknutia a prejdite na ťukanie na slúchadlá.