Umiestnenie a funkcie súčastí

Slúchadlá

Obrázok znázorňujúci jednotlivé časti slúchadiel

 1. Prvky na podporu nasadenia (ľavý, pravý)
 2. Hmatový bod
  Na ľavom slúchadle sa nachádza hmatový bod.
 3. Budiace jednotky (ľavá, pravá)
 4. Mikrofóny (ľavý, pravý)
 5. Kryty (ľavý, pravý)
 6. Nabíjacie porty (ľavý, pravý)
 7. Značka (ľavé)
 8. Značka (pravá)
 9. Vstavané antény (ľavá, pravá)


Nabíjacie puzdro

Obrázok znázorňujúci jednotlivé časti nabíjacieho puzdra

 1. Veko
 2. Indikátor (zelený/oranžový/modrý)
  Indikuje stav napájania, komunikácie alebo nabíjania slúchadiel.
 3. Tlačidlo otvárania veka
 4. Párovanie/inicializácia/resetovanie slúchadiel
  Používa sa, keď vstúpite do režimu párovania, pri resetovaní alebo inicializácii slúchadiel.
 5. Port USB Type–C
  Pomocou dodaného kábla USB Type–C pripojte nabíjacie puzdro k počítaču alebo k napájacej zásuvke pomocou bežne dostupného sieťového adaptéra USB, ktorý bude súčasne nabíjať slúchadlá aj nabíjacie puzdro.