Počas hovoru nepočuť druhú osobu/volajúcich počuť potichu, druhá osoba vás počas hovoru nepočuje/druhý volajúci vás počuje potichu.

 • Skontrolujte, či sú slúchadlá aj pripojené zariadenie zapnuté.
 • Zvýšte hlasitosť pripojeného zariadenia, ak je veľmi nízka.
 • Ak používate aplikáciu na videohovory, otvorte nastavenia (*) aplikáciu na videohovory a skontrolujte, či sú reproduktory a mikrofón nastavené ako [Headset (LinkBuds Hands-Free)](**). Keď nie je možné skontrolovať nastavenia aplikácie na videohovory alebo pripojenia na volania [Headset (LinkBuds Hands-Free)] nie je možné vybrať, vyberte v nastaveniach svojho počítača na vytvorenie pripojenia položku [Headset (LinkBuds Hands-Free)].

  *Je možné, že táto funkcia nebude k dispozícii; závisí to od toho, akú aplikáciu na videohovory používate.

  ** Je možné, že budú názvy odlišné v závislosti od počítača alebo aplikácie na videohovory, ktorú používate.

 • Ak slúchadlá nemáte v ušiach nasadené správne, funkcie ovládané ťuknutím alebo detekcia reči v režime Speak-to-Chat nemusia fungovať správne, prípadne nemusíte dosiahnuť správnu kvalitu zvuku alebo kvalitu hovoru.
  V tom prípade skontrolujte, či máte slúchadlá nasadené v ušiach správne.
 • Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte kryt nabíjacieho puzdra. Potom vyberte slúchadlá a opätovne ich pripojte k zariadeniu Bluetooth.
 • Reštartujte zariadenie Bluetooth, napríklad smartfón alebo počítač, a opätovne ich pripojte k slúchadlám.
 • Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte kryt nabíjacieho puzdra.
  Niektoré problémy možno vyriešiť vložením slúchadiel do nabíjacieho puzdra.
 • Resetujte slúchadlá.
 • Slúchadlá zapnite a znova ich spárujte so zariadením.