Ako zachovávať softvér aktualizovaný (v záujme pohodlného používania slúchadiel)

Nainštalujte si najnovší softvér slúchadiel pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“ a užite si nové funkcie alebo vyriešte viaceré problémy, ktoré so slúchadlami máte.

Vždy používajte slúchadlá s nainštalovaným najnovším softvérom.

Podrobné informácie o najnovšom softvéri pre slúchadlá a aktualizácii softvéru nájdete v informáciách na webovej stránke podpory.


Keď je povolené nastavenie [Automatic download of software] (predvolené nastavenie) v aplikácii „Sony | Headphones Connect“, sťahovanie a prenos softvéru začne automaticky.

Softvér slúchadiel môžete aktualizovať aj nasledujúcim spôsobom.

 1. Stiahnite si aktualizačný softvér zo servera do smartfónu, na ktorom je nainštalovaná aplikácia „Sony | Headphones Connect“.
 2. Preneste aktualizačný softvér zo smartfónu do slúchadiel.
 3. Aktualizujte softvér slúchadiel podľa pokynov na obrazovke.

Poznámka

 • Pred aktualizáciou sa odporúča vypnúť funkciu automatického vypnutia slúchadiel.
  Pri výrobných nastaveniach sa slúchadlá automaticky vypnú, ak nie sú nasadené približne 15 minút. Toto nastavenie je možné zmeniť pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
 • Ak sú k mobilnému zariadeniu, ktoré sa používa na získanie aktualizácie, pripojené ďalšie zariadenia Bluetooth, vypnite všetky zariadenia Bluetooth, až kým sa aktualizácia neskončí.
  Softvér nie je možné aktualizovať, ak je mobilné zariadenie prepojené s ďalšími zariadeniami kompatibilnými s funkciou Bluetooth Low Energy (ako sú nositeľné zariadenia, inteligentné hodinky a podobne).
 • Ak aktualizáciu nie je možné vykonať, postupujte nasledovne.
  • Zatvorte všetky aplikácie nainštalované na mobilnom zariadení okrem aplikácie „Sony | Headphones Connect“.
  • Slúchadlá a mobilné zariadenie plne nabite.
  • Pred začatím aktualizácie umiestnite slúchadlá a mobilné zariadenie, ktoré na aktualizáciu používate, čo najbližšie k sebe.
  • Nespúšťajte aktualizáciu, ak sa v blízkosti nachádzajú iné zariadenia bezdrôtovej siete LAN alebo iné zariadenia Bluetooth.
  • Pre aktualizáciou softvéru vypnite režim šetrenia batérie (*) svojho smartfónu.
   V závislosti od verzie operačného systému vášho smartfónu aktualizácie nemusia počas režimu šetrenia batérie prebehnúť.

  *Názvy sa môžu líšiť v závislosti od vášho typu používaného smartfónu.