Nízka hlasitosť zvuku

 • Ak slúchadlá nemáte v ušiach nasadené správne, nemusíte dosiahnuť riadnu kvalitu zvuku alebo hlasitosť.
  Skontrolujte, či máte slúchadlá nasadené v ušiach správne.
 • Zvýšte hlasitosť pripojeného zariadenia.
 • Ak je slúchadlu priradená funkcia nastavovania hlasitosti pomocou aplikácie „Sony | Headphones Connect“, môžete počas prehrávania hudby alebo rozprávania upravovať hlasitosť na slúchadlách.
 • Zariadenie Bluetooth znova pripojte k slúchadlám.
 • Vnútorná časť zvukových výstupov a vetracie otvory slúchadiel nie sú úplne vodotesné. Ak vo zvukových výstupoch alebo vzduchových otvoroch slúchadiel ostanú kvapôčky vody, hlasitosť zvuku sa môže dočasne znížiť, avšak nejde o poruchu. Prečítajte si časť „Keď ste skončili s používaním slúchadiel“ a pred používaním slúchadlá vysušte podľa pokynov.
 • Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte kryt nabíjacieho puzdra.
  Niektoré problémy možno vyriešiť vložením slúchadiel do nabíjacieho puzdra.
 • Resetujte slúchadlá.
 • Slúchadlá zapnite a znova ich spárujte so zariadením.

Poznámka

 • V závislosti od pripojeného zariadenia sa hlasitosť zariadenia a slúchadiel môže, ale nemusí synchronizovať. Ak hlasitosť na zariadení nie je synchronizovaná s hlasitosťou slúchadiel, nebude možné zvyšovať hlasitosť slúchadiel pomocou zariadenia po znížení hlasitosti na slúchadlách.
  V tom prípade zvýšte hlasitosť oboch slúchadiel a pripojeného zariadenia.
  Ak je hlasitosť nízka aj po tom, ako upravíte hlasitosť pripojeného zariadenia, nastavte hlasitosť v aplikácii „Sony | Headphones Connect“.