Batéria sa nedá nabiť.

Bežné

 • Uistite sa, že sú slúchadlá bezpečne vložené v nabíjacom puzdre.
 • Uistite sa, že je ľavé a pravé slúchadlo umiestnené v nabíjacom puzdre správne.
 • Používajte dodaný kábel USB Type–C a uistite sa, že je pevne pripojený k nabíjaciemu puzdru.
 • Ak prvky na podporu nasadenia slúchadiel nie sú k slúchadlám pripojené správne, slúchadlá sa nemusia v dodanom nabíjacom puzdre nabíjať. Pri odkladaní slúchadiel do nabíjacieho puzdra skontrolujte, či sú prvky na podporu nasadenia slúchadiel pripojené správne.
 • Ak sú nabíjacie porty slúchadiel alebo nabíjacieho puzdra špinavé, slúchadlá sa nemusia nabíjať. Nabíjacie porty očistite mäkkou, suchou handričkou.
 • Odporúčame nabíjať na mieste s okolitou teplotou v rozsahu 15 °C až 35 °C. Nabíjanie pri teplote mimo tohto rozsahu nemusí byť účinné.
 • Počas nabíjania sa uistite, že je veko nabíjacieho puzdra zatvorené, aby sa zbytočne nevybíjala batéria nabíjacieho puzdra.
 • Resetujte slúchadlá.
 • Slúchadlá zapnite a znova ich spárujte so zariadením.

Pri nabíjaní pomocou napájacieho adaptéra USB

 • Skontrolujte, či je nabíjací adaptér USB pevne zapojený do elektrickej zásuvky.
 • Keď používate komerčne dostupný sieťový adaptér USB, použite taký, ktorý dokáže dodávať prúd 0,5 A (500 mA) alebo viac.

Pri nabíjaní pomocou počítača

 • Skontrolujte, či je kábel USB Type–C pevne pripojený k počítaču.
 • Skontrolujte, či je počítač zapnutý. Ak je počítač v pohotovostnom režime (spánok) alebo v režime hibernácie, prebuďte ho.
 • Skontrolujte, či je nabíjacie puzdro pripojené k počítaču priamo a nie prostredníctvom rozbočovača USB.
 • Mohol sa vyskytnúť problém s USB portom pripojeného počítača. Pokúste sa pripojiť k inému USB portu na počítači, ak je k dispozícii.
 • Aktualizujte operačný systém počítača.