Možnosti aplikácie „Sony | Headphones Connect

Pri pripájaní smartfónu s nainštalovanou aplikáciou „Sony | Headphones Connect“ a slúchadiel pomocou pripojenia Bluetooth môžete vykonať nasledovné úkony.

 • Aktualizovať softvér slúchadiel
 • Prepnúť jazyk hlasových oznamov
 • Zapnúť/vypnúť zvuk upozornenia a hlasové oznamy
 • Zmeniť funkciu ľavého a pravého slúchadla
 • Nastaviť funkciu Quick Access
 • Nastaviť režim pripojenia Bluetooth (režim kvality zvuku)
 • Vypnúť slúchadlá
 • Nastaviť funkciu automatického pozastavenia/obnovenia prehrávania hudby detekciou nosenia
 • Nastaviť funkciu automatického vypnutia detekciou nosenia
 • Zapnúť/vypnúť prebúdzacie slovo funkcie Amazon Alexa
 • Zapnutie/vypnutie funkcie viac bodového pripojenia (súčasné pripojenie slúchadiel k 2 zariadeniam)
 • Zmeniť zariadenie pripojenie prostredníctvom pripojenia k viacerým zariadeniam
 • Inicializovať slúchadlá
 • Zapnúť/vypnúť funkciu pripojenia služby
 • Zapnúť/vypnúť funkciu širokej oblasti ťuknutia
 • Skontrolovať verziu softvéru slúchadiel
 • Zobraziť stav pripojenia Bluetooth medzi ľavým a pravým slúchadlom a smartfónom
 • Zobraziť kodek pripojenia Bluetooth
 • Zobraziť stav nastavovania funkcie DSEE (komplex pre zvuk s vysokým rozsahom)
 • Zobraziť zostávajúcu úroveň nabitia batérie slúchadiel
 • Zobraziť zostávajúcu úroveň nabitia batérie v nabíjacom puzdre
 • Zobraziť oznámenia o potrebe nabiť slúchadlá (ak je zostávajúca úroveň nabitia batérie nabíjacieho puzdra nízka)
 • Vybrať nastavenie funkcií Ekvalizér/CLEAR BASS (Čisté basové tóny)
 • Upraviť vlastné nastavenie ekvalizéra
 • Nastaviť funkciu DSEE (komplex pre zvuk s vysokým rozsahom)
 • Zapnúť/vypnúť automatickú detekciu zvuku pre režim Speak-to-Chat a nastaviť ju
 • Používať funkcie prehrávanie/pozastavenie hudby alebo preskočenie na začiatok ďalšej skladby (alebo aktuálnej skladby počas prehrávania)/preskočenie na začiatok ďalšej skladby
 • Zapnúť/vypnúť adaptívne ovládanie hlasitosti
 • Upraviť hlasitosť počas prehrávania hudby/telefonického hovoru
 • Jednoduché párovanie

Podrobné informácie o aplikácii „Sony | Headphones Connect“ nájdete na nasledujúcej adrese URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Rada

 • Fungovanie aplikácie „Sony | Headphones Connect“ sa líši v závislosti od zvukového zariadenia. Technické údaje aplikácie a dizajn obrazovky sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.